Uppsats om barnramsor ur ett genusperspektiv belönas med Högskolans mångfaldsstipendium

2016-02-22

Lina Hegerius, tidigare student på magisterprogrammet i pedagogik, tilldelas Högskolan i Skövdes mångfaldsstipendium år 2015 för sitt examensarbete “Förskollärares val av sånger och ramsor ur ett genusperspektiv”.

Onsdag 24 februari får hon ta emot blommor, diplom och 5000 kr ur rektor Sigbritt Karlssons hand. Samma dag berättar Lina om vad hon kommit fram till i sin vinnande uppsats vid en öppen lunchföreläsning på Högskolan i Skövde.

Studiens syfte var att ur ett genusperspektiv undersöka förskollärares val av sånger och ramsor som förekommer i förskolans samlingssituationer. Av tradition är det pojkar som dominerar de pedagogiska texterna. Lina har intervjuat förskollärare som uttrycker osäkerhet i hur de ska välja ut och arbeta med sånger och ramsor.

De uppsatser som nomineras till Högskolan i Skövdes mångfaldsstipendium bedöms utifrån tre olika aspekter. De ska vara originella och nyskapande, ämnet för uppsatserna ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen och de ska vara angelägna och innebära nytta för flera.   

Lina Hegerius visar på en intressant problematik på en arbetsplats som berör en stor del av befolkningen. Det originella och nyskapande ligger i att författaren använder en mycket vardaglig händelse inom förskola och skola och problematiserar den utifrån mångfald och genus. Frågan om genus aktualiseras ständigt genom de förändringar som samhället genomgår, där gamla arbetssätt och normer omvärderas.  Detta gäller, som framgår av uppsatsen, inte minst i skolans värld.

Tider:

  • Onsdagen den 24 februari kl 9.30: Rektor Sigbritt Karlsson delar ut mångfaldsstipendiet i högskolerestaurangen Götasalen.
  • Onsdag 24 februari kl 12.15 – 13.00: Stipendiaten Lina Hegerius föreläser om sin uppsats som belönats med mångfaldsstipendiet.
    Högskolan i Skövde, hus G, sal G 109. Öppen föreläsning. Fri entré!

 Läs Linas belönade examensarbete här.

Lina Hegerius

Kontakt