Utbildning kombinerar biologi och miljövetenskap

2016-03-16

Hannes Byström har varit allt från egen företagare och barista till bartender med inriktning på öl. Men hela tiden har intresset för samhällsutvecklingen varit stort och ambitionen inriktad mot att påverka människors miljömedvetenhet och engagemang. Efter att ha läst enskilda kurser på Högskolan i Skövde hittade han precis det program han letat efter, Biovetenskap – biologiska resurser och hållbar utveckling som startade i höstas. Hannes är alltså en av dess första studenter, och det var mycket som lockade honom att söka.

– Hållbar utveckling är en av mina ledstjärnor. Vi måste börja tänka mer kollektivt. Den egoism som präglar mycket av vårt samhälle idag håller inte i längden. Den är den största orsaken till att vår planet ser ut som den gör, både när det handlar om miljö, men också när det gäller krig och att människor inte förstår varandra.

Det som attraherade Hannes var programmets tvärvetenskapliga kombination, som han tror är unik. Det ger en bred kunskap inom ekologi, miljö och hållbar utveckling. Studenterna får också lära sig att hantera de verktyg som används i yrkeslivet inom dessa områden. Under utbildningens tre år får studenterna bland annat lära sig grunderna i biologi vilket inbegriper celler, ekosystem, evolution, gener, kemiska processer och organismer. Men programmet innehåller också bland annat entreprenörskap, hållbar utveckling, statistik och vetenskaplig metodik.

– Redan nu efter en dryg termin tycker jag att programmet är otroligt lärorikt. Hittills har vi ägnat halva tiden åt miljöområdet, halva tiden åt att skaffa oss biologisk kompetens. I första hand är det miljöinriktningen som triggar mig. Jag gillar att utbildningen inte bara är teoretisk utan också innehåller många praktiska inslag. Som när vi var ute i fält på exkursion i höstas, det var jättekul.

Samarbetar med Volvo

Högskolan i Skövde samverkar med myndigheter och företag som ger nyttiga kontakter både under skoltiden och efter examen. Hannes har redan upptäckt de här fördelarna, och de tilltalar honom.
– Vi har samarbetat i projektform med Volvo Cars i Skövde och det var väldigt givande att göra något verkligt, att känna att det går att påverka på riktigt.

Hannes tycker också att programmet inriktning mot biologiska resurser och hållbar utveckling ligger helt rätt i tiden.
– Högskolan har verkligen haft fingertoppskänsla. Idag är det svårt att få jobb som om man har en ren ekologiutbildning. Med kombinationen miljövetenskap och biologi möter man det arbetsmarknaden efterfrågar. Utbildningen öppnar dörrar för miljövetare som idag behövs både inom den privata och offentliga sektorn. Vår kunskap är till nytta inte minst på kommuner och landsting, men även ute på många företag.

Hannes har en brokig bakgrund. På gymnasiet pluggade han samhällskunskap kombinerat med kultur. Efter studenten var han skoltrött och startade och drev ett företag som sålde ekologiskt kaffe och te. Sedan har han varit bartender med både kaffe och öl som specialitet.

– Jag är ingen säljartyp, men jag har alltid haft mycket idéer och jag gillar att förverkliga dem. Det handlar oftast om ett socialt entreprenörskap, att vilja göra något nyttigt för samhället. Min pågående utbildning har stärkt mitt engagemang, men fokus har gått mer och mer över till handla om miljöfrågor.

Upplevt en guldrush

Hannes har också upplevt vad han kallar en guldrush i programmet.
– Jag har blivit överöst med grejer. Vi har skapat ett nationellt nätverk mellan studenter som läser liknande utbildningar på Chalmers, i Stockholm, Uppsala och Linköping med flera lärosäten. Dessutom ägnar jag en del av fritiden åt att coacha och stötta miljökoordinatorerna på två Skövdehotell i deras miljöarbete.

Han rekommenderar alla som är nyfikna på natur och miljö att söka till programmet.
– Ja, då ska man inte tveka. Men det gäller att vara beredd på att det är en i första hand är teoretisk utbildning. En del av mina studiekamrater har blivit tagna på sängen av att det är en hel del tunga ämnen och kurser. Men det ger mycket kunskap för den som är intresserad av att bygga ett bättre samhälle, att göra vår värld bättre.

Själv tänker Hannes Byström ganska ofta på sin framtid, trots att det är mer än två år kvar på utbildningen.
– Drömmen är att jobba som miljösamordnare på något stort företag. Jag har träffat de som jobbar med miljö på Volvo Cars, både här lokalt och internationellt. Och det har varit mycket inspirerande!

Biovetenskap – biologiska resurser och hållbar utveckling kan, liksom Högskolan i Skövdes övriga program och kurser, sökas under tiden 15 mars – 15 april.

Hannes Byström.

Biovetenskap – biologiska resurser och hållbar utveckling

Kontakt