Utmaningarna i att få en säker och effektiv informationshantering

2019-06-25

Vi lever i ett informationssamhälle. Ändå ser vi gång på gång hur säkerheten brister kring hur organisationer hanterar sin information. Skandalerna avlöser varandra. Under ett seminarium i Almedalen den 3 juli kommer vi att diskutera informationssäkerhet, och varför det är så svårt för organisationer att få till en säker och effektiv informationshantering.

Digitalisering är ett nationellt prioriterat område och informationssamhället är här för att stanna. Ändå brister säkerheten kring hur organisationer hanterar och skyddar sin information. Informationssäkerhetsskandalerna har avlöst varandra och i första hand har det inte handlat om bristande tekniska säkerhetsåtgärder, utan om bristande ledning och förståelse för att informationssäkerhet innebär mer än bara teknik.

– Det finns flera uppmärksammade skandaler de senaste åren som visar på att organisationers informationshantering inte har fungerat. Ett exempel är den så kallade 1177-skandalen, där patientinformationen läckte ut på internet till obehöriga, säger Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor inom informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Inom både politiken och på hög ledningsnivå finns en övergripande förståelse för att informationssäkerhetsarbetet behövs, men verkligheten visar på stora svårigheter. Istället prioriteras säkerheten ned till fördel för andra mer ”viktiga” områden.

Information – en viktig komponent för att kunna bedriva verksamhet

Varför är det så svårt att lyckas med ett effektivt och systematiskt informationssäkerhetsarbete som genomsyrar hela organisationens verksamhet? Vad krävs mer förutom etablerade metoder, verktyg och standarder?

– Information är ett av våra viktigaste verktyg. Vi omgärdar oss med information varje dag och det är en viktig komponent för att kunna bedriva verksamhet. Vi behöver problematisera de här frågorna, och diskutera hur organisationer med systematik och uppföljning kan ha en säker informationshantering som också kan visa på verksamhetens nytta, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

Medverkande

Rose-Mharie Åhlfeldt, Bitr. professor inom informationsteknologi, Högskolan i Skövde
Anne-Marie Eklund Löwinder, Chief Information Security Officer, Internetstiftelsen
Daniel Forslund, Bitr. regionråd i Region Stockholm, Liberalerna
Margareta Palmqvist, Enhetschef för enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, MSB
Jeanna Thorslund. Jurist och Samordnare informationssäkerhet, SKL
Moderator: Elisabeth Oesterreich, Kommunikationschef, Högskolan i Skövde

Tid & Plats

Tid: Onsdagen den 3 juli kl. 10:30 - 11:15
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mitt emot Almedalsparken

Följ Högskolan i Skövde under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan går det att följa Högskolans seminarier. Samlad information om Högskolans medverkan och seminarier finns på his.se/almedalen.

Seminarierna kommer att livesändas på www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Efter respektive seminarium publicerar vi en sammanfattande video på his.se/almedalen.

https://vastsvenskaarenan.se/

Vi twittrar via @VastArenan och @HogskolanSkovde

Rose-Mharie ÅhlfeldtRose-Mharie Åhlfeldt,biträdande professor inom informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Relaterad information

Forskningens samhällsnytta är fokus för Högskolan under Almedalsveckan

@VastArenan på Twitter

Kontakt