”Välmående medarbetare ger oss bättre arbetsklimat och resultat”

2017-03-31

Idag är behovet av stöd för att främja individers välbefinnande hos arbetsgivare stort. I programmet Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi, som tidigare hette Psykologisk coach, får studenterna både en solid akademisk grund men också kompetens för att i praktiken möta arbetsgivarnas behov av förebyggande insatser. Utbildningen vid Högskolan i Skövde är unik med sin kombination av kognitiv neurovetenskap och forskningen om individuellt välbefinnande. Programmet har stadigt blivit mer populärt och till hösten antas den 10:e studentkullen.

Kristoffer Ekman

Högskolan samarbetar med flertalet arbetsgivare inom ramen för programmet. Arbetsgivare kan låta sina arbetstagare vägledas av studenter från programmet.

– Volvo GTO och Group ITs anställda berättar att de upplever en reell skillnad i hur de tänker kring sitt mående och hur de arbetar medvetet med det sedan de började träffa studenter från programmet. Det här är något vi ser mycket positivt på, välmående medarbetare ger oss bättre arbetsklimat på arbetsplatsen och resultat, säger Beatrice Carrick, HR chef på Volvo GTO.

Kristoffer Ekman, programansvarig, kommenterar varför han tror programmet lockar fler och fler studenter.

– Kunskap om hjärnan och om hur man kan arbeta evidensbaserat för att främja välmående och därigenom förebygga psykisk ohälsa är båda aktuella områden. Välmående är såklart viktigt för individen – men också för den framgångsrika organisationen eller det hållbara samhället. Välmåendeforskningen växer stadigt och efterfrågan på studenter från programmet likaså, säger Kristoffer Ekman.