Ombyggnation G219 och G220 fr o m 10/6

2016-05-18

Datorsalarna G219 och G220 kommer att få en ansiktslyftning i sommar. Salarna kommer få nya datorer och ett nytt möblemang.

För att detta ska kunna åstadkommas kommer salarna att stängas från och med den 10 juni då nedmontering av befintlig miljö kommer att ske. När lokalen är tom kommer måleriarbeten och el-installationer utföras. Vissa störningar till intilliggande lokaler kan givetvis ske under denna tiden, men i begränsad omfattning.

Därefter kommer arbete med ny inredning och datorer att ske. Salarna ska vara i drift igen till terminsstart.

Under ombyggnadstiden hänvisas studenter i första hand till datorsalarna i Hus A.