Om Högskolan i Skövde på lättläst svenska

Här finns information om Högskolan i Skövde på lättläst svenska.

Om Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde startade år 1977.
Sedan år 2016 är Lars Niklasson högskolans rektor.
Högskolan i Skövde är en statlig myndighet,
vi lyder under Utbildningsdepartementet.

Högskolan i Skövde är Sveriges minsta högskola,
det är inte så många personer som studerar här.
Men de som väljer att studera hos oss
tycker att Högskolan i Skövde är bra!

Vi arbetar hårt med att erbjuda utbildningar
som har hög kvalitet.
Vi vill att studenterna ska få bra kunskaper
och att de ska få jobb när de har studerat klart.

Vi har lyckats bra med det.
8 av 10 studenter från Högskolan i Skövde
har fått jobb 18 månader efter att de tagit examen.
Många av dem får jobb med hög lön.

Våra utbildningar

På Högskolan i Skövde kan du välja mellan
många utbildningar och många fristående kurser.

Vi erbjuder utbildningar och kurser inom:

 • beteendevetenskap
 • data och IT
 • dataspelsutveckling
 • ekonomi, juridik och samhälle
 • ingenjör, teknik och natur
 • humaniora och undervisning
 • vård och hälsa.

Du kan få stöd när du studerar

Vi vill att du ska lyckas med dina studier. 
Därför finns stöd att få för dig som har
läs- och skrivsvårigheter.
Du kan få stöd på Studieverkstan
och det finns kurslitteratur som är anpassad
för studenter med läshandikapp.

I Högskolans bibliotek finns också
litteratur, grupprum och läsplatser för alla studenter.

Du kan också få stöd av våra studievägledare,
våra karriärvägledare och av våra kuratorer.

Det finns en studentkår,
en organisation som studenter kan vara medlemmar i
och som arbetar för studenters rättigheter.

Forskning på Högskolan i Skövde

På Högskolan i Skövde finns forskning inom fem områden.
Forskningen är kopplad till våra utbildningar.
På det sättet kan studenterna ta del av forskningens kunskaper.

Vi har forskning inom:

 • framtidens företagande
 • hälsa och välbefinnande
 • informationsteknologi
 • systembiologi
 • virtuella system.

Vi samarbetar med
näringsliv och organisationer

Högskolan i Skövde hjälper dig som student
att få bra kontakter inför arbetslivet.

Vi samarbetar mycket med näringslivet,
med företag och med verksamheter som drivs av
till exempel kommunen och landstinget.

När du studerar på Högskolan i Skövde
kan du bland annat få:

 • gå på högskolans arbetsmarknadsdagar
 • gå på föreläsningar med gäster från näringslivet.

Kontakta Högskolan i Skövde

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Du kan ringa högskolans reception och växel
telefonnummer 0500-448000.

Du kan också skicka e-post: vxl@his.se

eller skicka fax till 0500-416325.

Vår webbplats: www.his.se

Vi finns på Facebook:
www.facebook.com/hogskolaniskovde

Vi finns på Twitter:
@HogskolanSkovde
eller www.twitter.com/hogskolanskovde

Vi finns på Instagram:
@HogskolaniSkovde
eller instagram.com/hogskolaniskovde