Frågor och svar om uppdragsutbildning

Här hittar du svaren på vanliga frågor om kompetensutveckling för medarbetare.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är utbildning som sker på uppdrag av en arbetsgivare och mot en avgift. Det kan vara en föreläsning, eller en kurs på en dag, flera dagar eller en längre period. Högskolan har även en stor mängd inspelat material som kan erbjudas som uppdragsutbildning. Genom digitala föreläsningar tillgodogör sig deltagarna utbildningen i sin egen takt. Uppdragsutbildning kan erbjudas inom alla områden som Högskolan har examensrätt för.

Vad är skillnader och likheter mellan en uppdragsutbildning och en vanlig högskoleutbildning?

I en del kurser är det samma sak och precis samma innehåll då man som deltagare i en uppdragsutbildning kan läsa tillsammans med studenter, det vill säga med de som sökt och antagits till ordinarie högskoleutbildning. Uppdragsutbildning kan också skräddarsys enligt önskemål. Det ger uppdragsgivaren större möjlighet att påverka utformningen - kanske ska utbildningen genomföras i företagets egna lokaler, på någon särskild tid eller i form av seminarier och workshops? När det gäller kvalitet har vi lika höga krav på en poänggivande uppdragsutbildning som på ordinarie utbildning.

Vem kan köpa en uppdragsutbildning?

För att kompetensutveckla sin personal kan företag, organisationer eller myndigheter (juridisk person) beställa och köpa uppdragsutbildning. Offentliga aktörer, fackföreningar eller branschorganisationer kan också vara uppdragsgivare av arbetsmarknads- eller biståndspolitiska skäl. Privatpersoner kan inte köpa platser i en uppdragsutbildning, utan är istället välkomna att söka till ordinarie kurser och utbildningar.

Vilka får delta och vilka förkunskaper krävs?

Uppdragsgivaren utser deltagarna. För att delta i uppdragsutbildning krävs förkunskaper som motsvarar grundläggande behörighet för högskoleutbildning. Både för kurser som ger högskolepoäng och kurser där deltagarna får ett kursintyg är det arbetsgivaren som avgör om personens förkunskaper är tillräckliga. Detta innebär att arbetslivserfarenhet inom det aktuella ämnet kan ersätta betyg eller andra formella bevis. Ibland kan det dock förekomma att man behöver vissa formella förkunskaper för att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen. I enstaka fall måste man också ha tillägnat sig dessa kunskaper genom tidigare högre studier.

Kan deltagarna få högskolepoäng för en uppdragsutbildning

Uppdragsgivaren bestämmer om utbildningen ska generera ett intyg eller högskolepoäng. Alla som fullföljt en poänggivande utbildning och blivit examinerad har möjlighet att få de poäng som utbildningen omfattar. Skräddarsydda utbildningar är däremot inte alltid poänggivande. Om det är en utbildning som leder till examen kan man även få examensbevis. Det gäller också för den som inte har allmän behörighet genom gymnasiebetyg.

Vem bestämmer reglerna för uppdragsutbildning?

För högskolans del bestäms de yttre ramarna av regeringen genom Uppdragsförordningen. Därutöver finns det ytterligare lagar och regler, till exempel Avgiftsförordningen som bestämmer hur vi ska ta betalt för uppdraget.

Hur går det till att köpa en utbildning?

Vanligtvis kontaktar arbetsgivaren någon av Högskolans kontaktpersoner för uppdragsutbildning. Tillsammans går vi i genom önskemålen och skräddarsyr en utbildning. Överenskommelsen dokumenteras sedan i ett avtal som bland annat beskriver innehåll, när och var utbildningen ska genomföras, antal medverkande och pris.

Kontakt