Avancerade funktioner i Officepaketet 1,5 hp

De flesta använder bara en bråkdel av den funktionalitet som Officepaketet erbjuder. Med denna kurs får deltagare lära dig funktionalitet som gör att det vardagliga arbetet kan effektiviseras och ge bättre resultat.

Målgrupp

Anställda inom offentlig och privat sektor som dagligen använder datorer och är i behov av att fördjupa kunskaperna i datorhantering.

Kursmål

Kursen ska ge deltagaren kompetens och praktisk erfarenhet i att använda sig av Officepaketet genom att skapa olika typer av kalkyler, budgetar samt att göra uppföljningar av dessa. Deltagarna får också teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av att sammanställa och redovisa resultaten från praktiska kalkylövningar i en muntlig presentation. Sista delen av kursen ger kunskap och praktisk erfarenhet av att presentera resultat i en skriftlig och professionellt utformad rapport.

Innehåll

Dag 1: Tabeller, kalkyler och beräkningar med Excel
Dag 2: Statistiska analyser och diagramhantering med Excel
Dag 3: Muntliga presentationer med Powerpoint
Dag 4: Skapa en professionell rapport med Word
Dag 5: Mer avancerade funktioner i Word

Omfattning och upplägg

Undervisningen kommer vid varje tillfälle bestå av tre timmar undervisning, av vilka 60 minuter utgörs av en teoretisk föreläsningsdel följt av två timmar med praktiska moment där deltagarna utför övningar och inlämningsuppgifter i en datorsal. En hemuppgift kommer att ingå där deltagare gör en presentation och övar på att framföra denna hemma eftersom en del kan uppleva det som svårt att utföra den i grupp. Ett moment med muntlig presentation inför grupp kommer dock att ingå.

Intresseanmälan och frågor till

Denna kurs ges återkommande på uppdrag.
Kursansvarig: Jane Synnergren, jane.synnergren@his.se, 0500-44 83 11
Samverkanskoordinator: Helen Jern, helen.jern@his.se, 0500-44 82 79

Bild på Officehantering

Kontakt