Informationssäkerhet - Introduktionskurs, 3 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom informationssäkerhet såväl ur ett praktiskt som teoretiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen belyser följande områden:

  • tekniska säkerhetsmekanismer i t ex datorer och nätverk
  • administrativa säkerhetsmekanismer; t ex riskhantering, säkerhetspolicy, säkerhetsutbildning, uppföljning och efterlevnad
  • säkerhetsarbetets upplägg och viktiga juridiska aspekter
  • tillämpning av säkerhetslösningar i ett datorsystem

Antal utbildningsmoment och undervisningsformer

Kursen består av sex halvdagar där inslag av teori varvas med praktiska övningar i högskolans nyrenoverade labbmiljö.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som nätverkstekniker och systemadministratör och som vill utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper inom informationssäkerhet.

Läs mer i informationsbladet (PDF)

 

Kursledare

Marcus Nohlberg
marcus.nohlberg@his.se
0500-448270

Dennis Modig
dennis.modig@his.se
0500-448377