Kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och filosofi

Hur kan man påverka sitt eget psykologiska välbefinnande och minska upplevelsen av stress - på arbetet eller i livet i stort? Det finns många metoder och övningar (för olika målgrupper) inom tillämpad positiv psykologi som forskningen visat vara effektiva.

Vid avdelningen för kognitiv neurovetenskap och filosofi vid Högskolan i Skövde bedrivs utbildning och forskning inom området och för verksamheter som önskar kompetensutveckling erbjuder vi olika uppdragsutbildningar .

Ett efterfrågat och uppskattat ämne är Styrkefokuserade, motiverande samtal. Här är fokus på att lyfta olika styrkor och vad som fungerar bra, samtidigt som man pratar om sådant som kan behöva förändras (t ex minska stress, skolfrånvaro, prioritera och sätta mål).

Välkommen med din förfrågan. Vi har möjlighet att skräddarsy utbildningar inom följande områden, men också flera andra:

Ämnesfrågor

Kontakt centralt

Uppdragsutbildningskoordinator

Helen Jern
helen.jern@his.se
Telefon: 0500-448279