Empati, etik och yrkesetik

Hur påverkar människors empatiska förmåga relationerna i en arbetsgrupp? Spännande forskning har lett till en djupare förståelse av den betydelse empatin har för bland annat välbefinnandet inom grupper och samhällen samt för barns moraliska utveckling.

Vilka etiska dilemman finns på din arbetsplats och hur kan dessa hanteras?

Etiska överväganden blir aktuella i en mängd olika situationer som patientsamtycke och självbestämmande, intressekonflikter, resursfördelning samt vid gränsdragning mellan personliga och professionella roller. Viss vägledning får vi genom vår lagstiftning men många etiska dilemman kräver etisk analys – ett av våra specialområden.

Vår kompetensutveckling utgår från specifika exempel och diskussion kring olika moralfilosofiska ståndpunkter och handlingsalternativ. Med detta som grund utvecklar deltagarna sin förmåga att göra etiska bedömningar i arbetet med patienter, brukare, kunder, anställda m.m.

Välkommen med en förfrågan - vi skräddarsyr utbildningar utifrån era önskemål och behov.

 

Kontakt