Personliga styrkor i yrkesrollen

Forskning har visat att tid spenderad på att använda sina främsta personliga styrkor på nya sätt har en starkt positiv effekt på individens välbefinnande, samt att detta även påverkar individens prestationsförmåga positivt.

Utifrån detta bör det primära målet för en utbildningsinsats i relation till personliga styrkor vara att göra det möjligt för medarbetare att få spendera tid åt att utföra sina vanliga arbetsuppgifter med ett fokus på att medvetet använda sina främsta styrkor. För att lyckas med detta behöver medarbetarna få sina karaktärsstyrkor identifierade, utbildas angående dessa karaktärsstyrkor, samt få stöd i att implementera sina egna styrkor i sina vardagliga arbetsuppgifter.

Kristoffer Ekman är adjunkt i kognitiv neurovetenskap och verksam vid Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde. Med början den 26 februari presenterar han för 14 folkhälsostrateger under två halvdagar vetenskapligt förankrade svar och verktyg kopplade till hur man på ett konkret sätt kan använda sina personliga styrkor till sin fördel i yrkesrollen. Utbildningen innehåller föreläsningar, skapande av personlig profil, vägledning, tillämpning av kunskaper, diskussion samt uppföljning.

Utöver de två föreläsningarna har deltagarna dessutom fått utföra ett nätbaserat vetenskapligt test angående personliga styrkor som de sedan använt sig av under utbildningen.

Kontakt