Styrkefokuserade, motiverande samtal

Motiverande Samtal (MI) är en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att lyfta fram och stärka en persons egen motivation till förändring utifrån ett förhållningssätt där skapandet av en accepterande och medkännande atmosfär är centralt.

Det finns också ett naturligt fokus inom MI att ge stöd vid förändring genom att stärka personliga egenskaper och förmågor, vilket ligger väl i linje med det forsknings- och utbildningsfokus som finns vid avdelningen kognitiv neurovetenskap och filosofi vid högskolan.

Läs om Ållebergsgymnasiets erfarenheter kring styrkefokuserande, motiverande samtal. 

 

Kontakt