Styrkefokuserat ledarskap - Verktyg för ledare som vill tillvarata medarbetarnas potential

En organisation med höga mål och ständiga förändringar kräver ledare som kan öka välmående och effektivitet hos sina medarbetare. Forskning inom positiv psykologi visar att det finns stora vinster att hämta för de ledare som kan kartlägga och använda personliga styrkor hos sina medarbetare. Kursen i Styrkefokuserat ledarskap ger dig verktygen för att öka arbetsglädje, prestation och effektivitet hos dina medarbetare.

Denna sida finns som utskriftbar PDF här.

Kursmål

Efter avslutad tvådagarskurs kan du som ledare:

  • Kartlägga styrkor hos individer och grupper
  • Föra styrkefokuserade medarbetarsamtal
  • Planera, använda och utveckla styrkor hos dig som ledare såväl som med enskilda medarbetare och grupper
  • Utvärdera en styrkefokuserad process

Kursupplägg

Genom föreläsningar, praktiska övningar och en kort hemuppgift lär du dig att använda ett styrkefokuserat ledarskap i arbetet med att skapa en mer effektiv och välmående organisation. Vi konkretiserar forskningsresultat till användbara verktyg som utvecklar ditt ledarskap.

Deltagare

Kursen riktar sig till ledare inom företag och organisationer som vill få praktiska verktyg för att öka arbetsglädje, prestation och effektivitet hos sina medarbetare.

 

Kursledare

Kristoffer Ekman

Kristoffer Ekman är en uppskattad föreläsare som har en magisterexamen i kognitiv neurovetenskap och är delaktig i forskning kring positiv psykologi vid Högskolan i Skövde. Kristoffer har tidigare varit golftränare och under många år arbetat med utveckling av ledare på såväl klubbnivå som landslagsnivå.

Mer information och intresseanmälan

För mer information och frågor kontakta:

Kristoffer Ekman, kursledare
E-post: kristoffer.ekman@his.se
Telefon: 0500 - 44 88 28