Vård, hälsa och medicin

I dagens samhälle är ökad ohälsa ett växande problem. Därför är det av stor vikt att öka kunskapen kring hälsofrämjande förhållningssätt och metoder i syfte att ge en evidensbaserad vård, främjande till välbefinnande och god hälsa. Högskolan i Skövde kan erbjuda uppdragsutbildningar som är specifikt utformade efter hälso- och vårdverksamhetens önskemål.

En anpassad utbildning kan kombineras inom olika områden som; omvårdnad, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, folkhälsovetenskap, biomedicin eller matematik. Utbildningar inom efterfrågat intresseområde kan erbjudas i form av kurser, föreläsningar och seminarier med samma kvalitetskrav som övriga utbildningar vid högskolan. 

Utbildningar inom vård

Inom området vård kan du skräddarsy utbildningar om bland annat sexologi, amning, diabetes och cancer. All vår utbildning baserar sig på aktuell forskning som genomförs av våra lärare som dessutom har erfarenhet från arbetslivet. Nedan hittar du områden och ämnen som vi kan erbjuda kompetensutveckling inom. Finns det inga kurser som passar dig och ditt företag är du alltid välkommen med en förfrågan då vi har möjligheter att skräddarsy utbildningar just för er.

Utbildningsområde   
Ämne
Sexologi och reproduktion
 • Sexologi
 • Fertilitet och antikonception
Amning
 • Amning med fokus på hälsa, attityder, interaktion och stöd
Hälsofrämjande arbete
 • För barn
 • Att vara tonårspojke – flicka
 • Extra stöd till familjer, för tonåringar med särskilda behov
Geriatrik
 • Läran om åldrandet
Infektioner
 • Hos barn
 • Bakteriell patogenes
Diabetes
 • Diabetes i ett hälsovårdande, omvårdande och medicinskt perspektiv
Förskrivningsrätt
 • Inkontinens
 • Antikonception
Cancer
 • Cancer i ett hälsovårdande, omvårdande och medicinsk perspektiv
Psykiatri och farmakologi   
Smärta
 • Att leva med och behandla smärta
Palliativ vård  
Hjärtsjukdomar
 • Hjärtsjukdomar i ett hälsovårdande, omvårdande och medicinsk perspektiv
Djur i vården
 • Djur i vården kring barn, ungdomar, äldre mm
Handledning
 • Reflekterande och lärande handledning
Läkemedel
 • Farmakologi och läkemedelseffekter
Etik, prioriteringar & lärande   
 • Etiska frågeställningar och dilemman
Diagnostik och behandling
 • Grundläggande kunskaper i att diagnostisera och behandla specifika områden
Sjukvårdsrådgivning
 • Sjukvårdsrådgivning i ett hälsovårdande, omvårdande och medicinsk perspektiv
 

Kontakt institution

Uppdragssamordnare

Gunvi Broberg
gunvi.broberg@his.se
Telefon: 0500-448274

Kontakt centralt

Uppdragsutbildningskoordinator

Helen Jern
helen.jern@his.se
Telefon: 0500-448279