Trängregementet återtar gammal mark

Området som Högskolan i Skövde idag är beläget på, var för drygt 30 år sedan området där Trängregementet (TrängR) bedrev sin verksamhet, innan det flyttade ut till Heden. Nu är cirkeln sluten när grönklädda soldater återigen beträder campusområdet, om än i fart att lära sig något helt annat. Sedan några år tillbaka pågår ett lyckat samarbete mellan Högskolan i Skövde och Försvarsmakten i form av en uppskattad sjukvårdsutbildning.

Idag är för närvarande 28 soldater från TrängR och P4 engagerade i utbildningen som Försvarsmakten köper av Högskolan i Skövde. Utbildningen omfattar två kurser om 7,5 högskolepoäng vardera och benämns Anatomi och fysiologi – uppdragsutbildning för Sveriges försvarsmakt. Kurserna ingår i ämnet biomedicin, där varje kurs fokuserar på olika saker inom området.

Den första kursen Anatomi och fysiologi 1 innehåller ämnen som biokemi, cellbiologi, vävnadslära, sinnesorganens och endokrina systemets funktion. Den andra kursen Anatomi och fysiologi 2 behandlar cirkulationssystemets, respirationssystemets, matspjälkningssystemets, njurarnas och urinvägarnas samt reproduktionssystemets uppbyggnad och funktion. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna redogöra för ovan nämnda ämnen, tillämpa vårdhandlingar relaterade till fysiologiska processer samt tillämpa ett ergonomiskt arbetssätt.

Deltagarna får samma kunskaper i anatomi och fysiologi som ges till blivande sjuksköterskor, vilket förser soldaterna med nödvändiga kunskaper som de kan ha stor nytta av. Inte minst med tanke på det internationella engagemang som numer obligatoriskt åläggs Försvarsmaktens personal och som följaktligen medför större risker att utsättas för fysiska skador.

Att deltagarna får möjlighet att erhålla högskolepoäng ses som mycket positivt samt att de kan ta med sig utbildningen senare i ett civilt liv visar på ett tydligt sätt vilken nytta akademin och Försvarsmakten kan dra av varandra.

Soldater utanför Högskolan i Skövde

Kontakt