Tillsammans bygger vi Sveriges smarta fabriker

Är du nyfiken på hur man kan arbeta med virtuella verktyg? Är du dessutom yrkesverksam inom tillverkningsindustrin? Då kan en eller flera av kurserna inom utbildningen Virtuella fabriken vara något för dig. Genom våra kurser får du kunskap som krävs för att vara en del i att realisera den virtuella fabriken på din arbetsplats.

Virtuella fabriker expertkompetensProduktionen blir alltmer komplex och tillverkningsindustrin har ett stort utvecklingsbehov som följd av att kraven på digitalisering, hållbarhet och kompetens ökar. Samtidigt finns uppsjö forskningsresultat som bidrar till en snabbare utveckling, men allt för få med kompetens att driva implementeringen. Nu är det dags att plugga bort glappet! 

Utbildning på dina villkor

Fokus ligger på att du som kursdeltagare ska få en djupare förståelse för hur virtuella processer fungerar. Kunskaper som kommer driva utvecklingen för ökad använding av virtuella verktyg på svenska verkstadsgolv. Kurserna tittar på hela produktionskedjan och ger dig en kunskapsintensiv och innovativ syn på produktionsutveckling på vetenskaplig nivå kopplat till metod. Det är idag en förutsättning för att vara en god kravställare och känna trygghet vid implementering av komplexa system.

Studietakt anpassad för yrkesverksamma

Vi vet att det är svårt att avsätta tid för studier. Därför är kurserna inom Virtuella fabriken flexibla, vilket innebär att de ges på distans och går på kvartsfart. Våra två kurser berör simulering som beslutsstöd och virtuell driftsättning.

Virtuella fabriken vänder sig till

Kurserna inom utbildningen Virtuella fabriken vänder sig till dig inom tillverkningsindustrin. Både till stora, internationella företag och mindre SME-företag. Kurserna ger dig ökad kompetens och således bättre förutsättningar att möta rådande utmaningar. För att garantera att utbildningsinnehållet är behovsstyrt och håller rätt nivå samt flexibilitet genomförs den i samproduktion med industriföretag.

Är jag behörig?

För att vara behörig till kurserna krävs att du har akademiska meriter (se respektive kurssida) samt minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från tillverkningsindustrin. Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens. Här kan du läsa mer om reell kompetens, ansökan och antagning.

När och hur söker jag?

Information om planerad kursstart och sista ansökningsdag finns under respektive kurs. Senast två veckor från inskickad ansökan får du besked om du blivit antagen.

Virtuella fabriken finansieras av

KK-stiftelsen logga

 

Projektledare:

Tehseen Aslam
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Lektor i automatiseringsteknik
E-post: tehseen.aslam@his.se
Arbete: 0500-448578

Kurser:

Information:

 Forskningsområde: