Integrerad virtuell driftsättning

Traditionellt har virtuell driftsättning använts för att testköra kontrollprogram för industriella styrsystem innan fysisk implementering. Denna aktivitet utgör endast en fas i den övergripande automationsprocessen.

integrerad virtuell driftsättning inom Virtuella fabriken

Integrerad virtuell driftsättning refererar till en utvidgning av användandet av virtuella modeller att inbegripa hela automationsprocessen från design, drifttagning, drift och underhåll. Genom att arbeta på och använda modellen i varje fas av automationsprocessen så växer modellen fram kontinuerligt och renderar värde inom fler områden. Målet med ett sådant förfarande är dels en fördelning av modellskapandet och dels en utökad utvinning av det värde som en virtuell modell kan tillhandahålla ett automatiseringsprojekt.

Lär dig förstå hur integrerad virtuell driftsättning kan användas

Under kursen kommer vi studera de senaste rönen relaterat till integrerad virtuell driftsättning tillsammans med flera fallstudier. Du kommer senare kunna träna med virtuella driftsättningsmodeller och använda dem för olika tekniska aktiviteter för att analysera dess fördelar. Denna spetskompetens ökar företagens implementerings-möjligheter. 

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, diskussioner och laborationer. Laborationsövningar är obligatoriska. En kort presentation av resultaten som erhållits på övningarna presenteras i slutet av kursen.

Vem är kursen för?

Kursen, som ges på engelska, riktar sig till PLC och robotprogrammerare och yrkesverksamma från små och medelstora företag eller stora organisationer intresserade av att förstå hur integrerad virtuell driftsätting kan stödja företagets processer, med sina begränsningar och nackdelar. Beräknad studiestart är 23:e september.

Efter avslutad kurs kan du:

  • beskriva och diskutera forskningsartiklar inom området virtuell driftsättning, motivera användningen av virtuell driftsättning för design och utveckling av automatiserade lösningar
  • visa förståelse för lämpliga tillämpningsområden för virtuell driftsättning
  • visa förmåga att använda virtuell driftsättning i olika tekniska aktiviteter: design, utveckling, konstruktion, idrifttagning, drift och underhåll

Behörighetskrav:

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad automationsteknik, mekatronik, elektronik (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). För att visa motsvarande kunskaper används normalt ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens, mer om reell kompetens kan du läsa här.

Jag vill söka, hur går jag tillväga:

All information du behöver för att söka till kursen Integrerad virtuell driftsättning hittar du under ansökan, antagning och behörighet.

 

För mer information, kontakta kursansvarig:

Mikel Ayani
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Adjunkt automatiseringsteknik
E-post: Mikel.Ayani@his.se
Arbete: 0500-448504

Praktisk information:

Virtuella fabrikens övriga kurser:

 Forskningsområden:

Kursens föreläsare: