Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd

Vill du basera ditt beslutsfattande mer på fakta än magkänsla och historiskt utfall? Då ska du gå denna kurs! Kursen fokuserar på hur beslutsfattande vid utveckling av system och införande av kontinuerligt förbättringsarbete kan stödjas på operationell och strategisk nivå med hjälp av två populära modelleringstekniker, diskret händelsestyrd simulering och systemdynamisk simulering.

Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstödGlobalisering, snabba marknadsförändringar, Industri 4.0, ”mass customization” och pressen från demografiutvecklingen är bara några aspekter som ökar kravet på att kunna hantera förändringar effektivare. Simulering är ett kraftfullt verktyg för att möjliggöra virtuell testning av scenarioplanering, ge stöd till lärande och därigenom stödja effektivare implementeringar.

Lär dig förstå hur simulering kan användas

Föreläsningarna baseras på aktuell forskning inom ”operational research” och ”operations management”, innefattar gästföreläsningar från industrin och sjukvården, laborationer för att se hur simulering och optimering kan ge stöd vid analys av komplexa system, samt diskussionsseminarier där erfarenheter kan utbytas mellan kursdeltagarna. Under kursen kommer studenterna att utföra en projektuppgift där de ska identifiera hur simulering kan vara lämpligt för att adressera ett verkligt problem i den egna organisationen.

Vem är kursen för?

Kursen, som ges på engelska, riktar sig till ledare och yrkesverksamma från små, medelstora eller stora organisationer intresserade av att förstå hur simulering kan användas, liksom dess begränsningar och nackdelar, samt hur simulering kan bli en del av en organisations arbetssätt (t.ex. Lean). Beräknad studiestart är 8 November.

Efter avslutad kurs kan du:

  • förklara och diskutera fördelarna och möjligheterna med att använda simulering, samt dess olika grundläggande världsbilder, för att stödja beslut vid design av system och vid val av förbättringar på både strategisk och operativ nivå
  • visa förståelse för behovet av de olika stegen som behövs i en simuleringsstudie, analysera och utvärdera simulerings- och optimeringsresultat för att använda det som faktabaserat beslutsstöd
  • identifiera och motivera vad som avgör när ett simuleringsprojekt är lämpligt att använda sig av, eller inte, i ett specifikt sammanhang
  • identifiera och kritiskt diskutera hur simulering kan introduceras som ett verktyg i den egna verksamheten, utifrån nuvarande standarder och för att stödja hållbar utveckling

Behörighetskrav:

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller
informationsteknologi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp.

Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens, mer om reell kompetens kan du läsa här.

Jag vill söka, hur går jag tillväga:

All information du behöver för att söka till kursen Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd hittar du under ansökan, antagning och behörighet.

 

För mer information, kontakta kursansvarig:

Ainhoa Goienetxea
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Doktorand i automatiseringsteknik
E-post: ainhoa.goienetxea@his.se
Arbete: 0500-448582

Praktisk information:

Virtuella fabrikens övriga kurser:

 Forskningsområden:

Kursens föreläsare: 

Gary Linnéusson
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Lektor i produktionsteknik
E-post: gary.linneusson@his.se
Arbete: 0500-448553

Amos Ng
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Professor i automatiseringstek
E-post: amos.ng@his.se
Arbete: 0500-448541
Rum: PA210B

Ainhoa Goienetxea
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Doktorand i automatiseringsteknik
E-post: ainhoa.goienetxea@his.se
Arbete: 0500-448582