Integrated Virtual Commissioning

Virtuell igångsättning av maskiner och anläggningar är till stor nytta om den tillämpas på rätt sätt och med vissa krav uppfylls. Utveckling och drift-tagningstider förkortas, en betydande ökning av produktionseffektiviteten uppnås.

Begreppet ŒIntegrated Virtual Commissioning avser den integrerade användningen av de virtuella modellerna längs automationstekniken, istället för att se Virtual Commissioning som en extra ansträngning.

Modellen växer kontinuerligt och  används för olika ändamål, stöder flera tekniska aktiviteter och ansträngningen att bygga den distribueras. Under kursen studeras toppmodern kring virtuell idrifttagning tillsammans med flera realfallstudier. Deltagare på kursen kommer senare kunna träna med Virtual Commissioning-modeller och använda dem för olika tekniska aktiviteter för att analysera sina fördelar.

Behörighetskrav:

TEXT

Material för ansökan:

Mall kompetensbeskrivning

Exempel ifylld kompetensbeskrivning

Tjänstgöringsintyg

Kontakt