Ållebergsgymnasiet

Styrkefokuserade, motiverande samtal

– Jag är samordnare för all yrkespraktik som vi har på skolan, och jag kände att vi behövde ytterligare utbildningsinsatser som skulle gagna både våra lärare och elever, säger Helena Rask, lärare på Barn- och fritidsprogrammet på Ållebergsgymnasiet I Falköping. 

Hon ville att eleverna skulle ta den positiva attityd och energi som de hade med sig från praktiken och ta med sig den i skolan. För detta behövde lärarna kontreta verktyg, menade Helena.

För att hitta dessa instrument började hon leta på Högskolan i Skövdes hemsida och där hittade hon, under avdelningen Kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och filosofi, något som passade.
– Det var styrkefokuserade, motiverande samtal, förkortat MI. En samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att lyfta fram och stärka en persons egen motivation till förändring, Det görs utifrån ett förhållningssätt där en accepterande och medkännande atmosfär är centralt, och det kändes positivt och helt för oss.

Tillsammans med de kursansvariga lärarna på Högskolan i Skövde arbetade Helena och hennes kollegor fram ett gemensamt innehåll för uppdragsutbildningen, skräddarsytt för Ållebergsgymnasiet. Kursen, som startade förra hösten och som avslutas i början på nästa år, har samlat knappt 20 deltagare, både lärare och annan personal, de senare i första hand från elevhälsan. Den har delats upp i två heldagar och tre halvdagar.

Daglig nytta
– Jag känner att vi dagligen har nytta av det vi de gånger som vi träffat forskarna från Högskolan. Vi har ett nytt sätt att förhålla oss till våra elever. Vi ställer frågor som ”Kan vi prata om det här?” och ”Ska vi försöka hitta en lösning?”. Utbildningen har gjort att vi fått en helt annan inställning till eleverna.

På Ållebergsgymnasiet har man börjat tala om MI-andan, att de motiverande samtalen på ett naturligt sätt ligger till grund för det dagliga samspelet med eleverna.

– Nu när personalen blivit varm i kläderna så har vi lyckats ta vårt redskap till andra nivåer än i början, vilket känns väldigt roligt. Både vi och eleverna har fått ett instrument att luta sig emot. Vi har fått en plattform som vi gemensamt kan utgå ifrån och diskutera kring. Vi lärare har upptäckt att det är eleverna själva som har lösningarna till sina liv. De måste ta det ansvaret, och vi kan vara där och stötta.

Helena Rask, som tog initiativet till att införa de styrkefokuserade, motiverade samtalen på sin gymnasieskola, har bara hört positiva reaktionerna. Utvärderarna efter genomgången kurs är varit väldigt fina som hon säger.  Här är några av rösterna:

  • Utbildningen har varit lärorikt, givande och rolig. Det har varit superbra med mixen av människor, att få jobba ihop med personer som man inte dagligen arbetar ihop med.

  • Jag använder fortbildningen dagligen i mina samtal, men vill använda det mer i handledning med mentorer.

  • Jag har nytta av den både för egen del, för att vara medveten om mina styrkor och för att lyfta fram elevernas styrkor och göra dem medvetna om dem. Detta så att eleverna kan använda sig av sina styrkor i sitt ledarskap och skolarbete.

  • Jag märker att eleverna blir intresserade, det är lite nytt för dem så jag tror att vi skulle försöka få in tänket på klassnivå, det skulle vara spännande. Sen är det ju en styrka att vi är många på olika håll nu som gått den här utbildningen, så det kommer genomsyra på fler håll.

  • Jag kan tänka mig använda MI både inom vanliga samtal och eventuellt vid utvecklingssamtal samt vid önskemål och placeringar i samband med arbetsplatsförlagt lärande, alltså praktik.

Referens neurovetenskap

Helena Rask, lärare på Barn- och fritidsprogrammet

Kontakt