Kompetenserbjudanden till förskola och skola

För oss innebär kompetensutveckling allt från en enstaka föreläsning eller temadagar till hela kurser och utbildningsprogram men också konsultation och utvecklingsuppdrag tillsammans med er. Vi anpassar formen utifrån era förutsättningar och önskemål.

Språk

Engelska

Högskolan i Skövde erbjuder flera kurser som kan ge dig som lärare behörighet att undervisa inom ämnet engelska från förskoleklass upp till årskurs sex. I kurserna studerar du engelskans struktur i tal och i skrift genom fonetik och uttalsträning samt grammatik och skriftlig språkfärdighet. Dessutom studerar du barnlitteratur, kultur, samhällsliv och språkdidaktik. Dessa kurser går kvällstid en gång i veckan.

Läs mer om våra kurser i engelska för lärare.

Svenska språket

Inom ämnet svenska erbjuder vi skräddarsydda kurser inom muntliga och skriftig kommunikation. Vi har även fristående kurser inom  presentationsteknik, språkriktighetsfrågor och skrivregler. Kurserna ger en snabborientering om effektiva muntliga presentationer och skrivande i yrkeslivet samt innehåller flera övningar där du som deltagarna ges möjlighet att diskutera och ge respons till andra kursdeltagare.

Läs mer om våra uppdragsutbildningar i svenska språket.

Pedagogik

Reggio Emilia i förskolan

I kurserna Reggio Emilias filosofiska pedagogik och Didaktik, delaktighet och utforskande i Reggio Emilias filosofiska pedagogik ges du möjlighet att
tillsammans med andra förskolelärare grundlägga och fördjupa dina kunskaper i Reggio Emilias filosofiska pedagogik.

Förstelärare

Hur vill er kommun eller skola forma och utveckla förstelärarnas och lektorernas uppdrag? Vi erbjuder möjligheter att utforma och genomföra utbildnings- och samverkansinsatser tillsammans med förstelärare och lektorer inom grundskolan och gymnasieskolan. Tillsammans skapar vi möjligheter att fördjupa läraruppdraget och utveckla kompetenser som bidrar till målsättningen att utveckla den svenska skolans undervisning och höja lärarstatusen.

Läs mer om Förstelärarens och lektorns uppdrag i skolan.

Bedömning

Bedömning i pedagogisk verksamhet är mer aktuell än någonsin. Vi erbjuder utbildningspaket, inspirationsföreläsningar och pedagogisk konsultation i bedömningsfrågor som är aktuella i just er verksamhet.

Pedagogisk konsultation

Doktorer i pedagogik kan mot bakgrund av era redan planerade utvecklingsprojekt, pågående verksamhetsutveckling och så vidare bidra med
pedagogisk konsultation, utvärdering och analys i samarbete med er.

Socialpsykologi

Inom ämnet socialpsykologi erbjuder vi såväl redan färdiga kurspaket som skräddarsydda kurser utifrån önskemål, alltifrån enstaka timmar/dagar till hela kurser. Socialpsykologin omfattar t ex områden som; identitet och identitetsutveckling och socialisation, kommunikation och samtalsmetodik, presentationsteknik, retorik, hälsofrämjande ledarskap, hälsofrämjande organisation, arbetsmiljö, gruppdynamik, stress, kris- och katastrofpsykologi.

Läs mer om våra socialpsykologiska utbildningspaket.

Bild på deltagare

Kontakt

Uppdragssamordnare

Gunvi Broberg
gunvi.broberg@his.se
Telefon: 0500-448274

Verksamhetsledare

Helen Jern
helen.jern@his.se
Telefon: 0500-448279