Pedagogisk utveckling

Pedagogikämnet vid Högskolan i Skövde vänder sig till offentliga verksamheter, organisationer, företag, skolor, frivilligorganisationer, föreningar med mera som finner det relevant att utveckla en förståelse och praktisk pedagogisk handlingsförmåga i mänskliga möten. Om ni i er verksamhet är intresserade av att utveckla och förstå processer som handlar om lärande, socialisation, värdegrundsfrågor, demokratiska processer, kommunikation och kunskapande ska ni ta kontakt med oss.

Vi möts exempelvis i:

  • Pedagogisk konsultation
  • Kurser i pedagogik
  • Uppdragsutbildning
  • Föreläsningar och seminarier
  • Genomförande av utbildningsuppdrag
  • Stöd i pedagogisk verksamhetsutveckling
  • Design och genomförande av kurser efter kravställarens behov
  • Processhandledning i pedagogiska verksamheter
  • IT-baserad verksamhetsutveckling med betoning på intern kompetensutveckling och kommunikation

Vill du samverka med Högskolan i Skövde? Vill du utveckla dig själv och din verksamhet? Kontakta oss!

 

 

 

Pågående uppdrag

Utbildningsledare vid trafikskola, 30 hp

Exempel på utförda uppdrag

Gymnasiearbetet

Föreläsningar och seminarier

Kurser inom pedagogik

Länk till kurser i pedagogik

Program

Länk till Yrkeslärarprogrammet
Länk till magisterprogrammet i pedagogik

Kontakt