OMAR

OMAR (Omvärldsarenan) är ett VINNOVA-finansierat projekt med deltagare från Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Lunds universitet, SLU, Jönköping University, Högskolan i Halmstad, och Högskolan i Kristianstad. Högskolan i Skövde leder projektet. OMAR ingår i en rad liknande projekt VINNOVA finansierar kring samverkan.

Deltagare OMAR.

Syftet och målet

Det generella syftet och målet med OMAR är att utifrån ett evident fokus på omvärlden, utveckla kunskap för arenor och framgångsfaktorer för samverkansarenor utifrån en omvärldskontext. Projektet skall tillsammans med externa partners stärka samverkanskapaciteten hos deltagande lärosäten och vidareutveckla de existerande arenor som finns hos lärosätena.

Läs mer om projektet OMAR på Vinnovas hemsida

 

Projektet i korthet

Koordinator: Högskolan i Skövde
Löptid: mars 2018 - december 2020

Kontakt

Mats Rydehäll

Projektledare
E-post: mats.rydehall@his.se