Partnerprogrammet

Med partnerprogrammet vill Högskolan i Skövde stärka samarbetet med och relationerna mellan näringsliv, kommuner och organisationer. Programmet baseras på långsiktig och strukturerad kunskapsöverföring och kompetensutveckling, där partners fungerar som rådgivare i varandras verksamheter.

Partnerprogrammet är för dig som är yrkesverksam och som är intresserad av att samarbeta med en forskare på Högskolan i Skövde. Som deltagare i Partnerprogrammet finns en möjlighet att utveckla dig själv, ditt företag/organisation. Upplägget skall kännas utvecklande på både ett personligt och ett verksamhetsmässigt plan för båda parter.

Partnerprogrammet löper under drygt ett år. Alla deltagare i Partnerprogrammet inbjuds till fem gemensamma lunchträffar under året, dessa inleds med ett inspirationsföredrag. Lokalen för de gemensamma lunchträffarna är Spegeln i Portalen. 

Exempel på samverkan i partnerprogrammet

  • Tillsammans reflektera över problem och utvecklingsmöjligheter inom respektive organisation
  • Fundera på uppslag till nya forskningsmöjligheter
  • Delta som rådgivare i passande programråd vid planering av utbildningar på Högskolan i Skövde
  • Delta i ledningsgruppsmöten/styrelsemöten i respektive partners organisation/företag
  • Delta i workshops och forskningsseminarier på Högskolan i Skövde
  • Nätverka med andra par i partnerprogrammet
  • Presentera "case" i undervisningen i samarbete med respektive partner
  • Delta i företaget/organisationens verksamhetsplanering och processplanering

Intervju med tidigare deltagare inom Partnerprogrammet

Möten mellan människor skapar nya idéer

Kontakt

Obligatoriska fält (*)