Påverka utbildningarna

Våra utbildningsprogram är i ständig utveckling. Flera av våra program är framtagna i samarbete med näringsliv och organisationer för att passa verklighetens behov. Gemensamt är att alla program har sin grund i vår forskning.

För Högskolan i Skövdes skull, för våra studenternas skull och för att arbetslivet ska få arbetskraft med rätt kompetens krävs det att vi utvecklar programmen.

Delta i våra programråd

Till varje program ska det finnas ett programråd. Där finns studenter, Högskolans personal och representanter från näringsliv och organisationer. Är du intresserad av att delta i något av våra programråd kontaktar du ansvarig för respektive program. Har du frågor om programråd generellt är du välkommen att kontakta Helen Jern.

Kontakt