ASSAR Industrial Innovation Arena stärker regionen

ASSAR Industrial Innovation Arena är en plattform som genom samverkan stärker den tillverkande industrin i Västra Götalandsregionen. Genom att utöka kompetensområdet Virtual Engineering möter ASSAR industrins globala utmaningar på en regional nivå.

Kunskapsdriven industri för framtiden

ASSAR Industrial Innovation Arena är en plattform för framgångsrikt kunskapsutbyte med nationella och internationella företag, kunskapsnoder och institut. Målet är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Visionen är att antalet etableringar av företag med spetskompetens inom Virtual Engineering i regionen ökar stadigt och att tillflödet av ingenjörer till teknikföretag och tillverkande industri tilltar.

Akademi och näringsliv i samverkan

ASSAR Industrial Innovation Arena är ett initiativ från Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvo Group Truck Operations, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB. Finansiärer är Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

ASSAR Industrial Innovation Arena är en mötesplats för aktörernas verksamheter. Plattformen bildar en organisation och struktur för ett snabbare effektivare arbetssätt kring verksamhetens mål men också en fysisk miljö för samproduktion och etableringar av nya företag.

Film från invigningen

Tobias Björck, koordinator för ASSAR Industrial Innovation Arena.

Finansiärer:

Initiativtagare: