BaltSe@nioR 2.0

Den svenska delen i BaltSe@nioR 2.0 drivs av Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper, lektor Catharina Gillsjö. I projektet ingår partners runt Östersjön, projektet finansieras av Interreg BSR, Östersjöprogrammet.

BaltSe@nioR logotyp.

En av de stora utmaningarna för Europa är den ökande åldrande befolkningen och en minskande andel arbetsföra personer, vilket är en utmaning för hela välfärdssamhället i stort.

I BaltSe@nior 2.0 förenas olika aktörer inom kommuner, region, myndigheter, näringsliv, universitet och organisationer från nio olika länder, som tillsammans arbetar för att skapa innovativa lösningar för trygga och säkra miljöer för seniorer. Alla aktörer behöver anpassa sin verksamhet för seniorers specifika behov, såväl i det privata som i det offentliga rummet. Det är viktigt att miljön och den service som ges motverkar ålderism och är tillgänglig och ändamålsenlig för alla.

I projektet kommer vi tillsammans företag, målgruppen, kommuner, region och andra aktörer för att identifiera seniorers behov i olika miljöer och skapa ändamålsenliga och integritetsbevarande innovativa lösningar avseende service och design som leder till en användarvänlig miljö såväl inomhus som utomhus. En del är även att skapa IT-lösningar för ökad trygghet och säkerhet i miljön.

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, SHC, vid Högskolan i Skövde är BaltS@anioRs hemvist och demomiljö i projektet. I denna samverkansarena faciliteras samverkan. I den svenska delen ingår också Tibro kommun via hängavtal. Ökat tillväxt för små och medelstora företag är en målsättning i projektet.

Projektkoordinator är Universitetet i Poznan, Life Science.

Nyheter BaltSe@nioR

Catharina Gillsjö visar det tillgänglighetsanpassade köket.

Catharina Gillsjö visar det tillgänglighetsanpassade köket för besökare

Catharina Gillsjö

Catharina Gillsjö

Projektledare

Catharina Gillsjö
Lektor i omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskaper
catharina.gillsjo@his.se 
0500-448458

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
BaltSe@nioR 2.0

Projekttid:
2019-01-01--2021-06-30

Finansieras av:
Interreg Östersjöprogrammet

Andra partners:

Poznan University of Life Sciences, Polen

Development Centre UMT, Danmark

Satakunta University of Applied Sciences, Finland

Ukmergė District Municipality Administration, Litauen

Võru County Vocational Training Centre, Estland

Technical University of Munich, Tyskland

ITMO University, Ryssland

Art Academy of Latvia, Lettland

Hanseatic Parliament, Tyskland

Saue Municipality, Estland

Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper