Föreläsningar: Förebyggande av psykisk ohälsa på individ-, grupp-, och organisationsnivå

Här läser du om innehållet i del 1 och del 2 i föreläsningarna om förebyggande av psykisk ohälsa på individ-, grupp-, och organisationsnivå.

Om del 1

Föreläsningen erbjuder kunskap om begreppen stress eller belastning med särskild inriktning mot arbetslivet. Man redogör också för vad som är avgörande för att belastningen antingen kan upplevas som utmanande eller utmattande samt ger insikt i de fysiologiska, psykologiska eller sociala mekanismer som kan tänkas förmedla stressens inverkan på hälsan. Därutöver erbjudes praktiska råd för individuell stresshantering. Avslutningsvis går man igenom centrala delar av vårt hälsobeteende, d v s, motion, diet, alkoholkonsumtion och rökning samt de livsstilsförändringar som kan tänkas medföra största hälsonyttan.

Medverkande

Sakari Suominen, professor i Folkhälsovetenskap
Gabriele Eiben, lektor i Folkhälsovetenskap

Om del 2

Föreläsningens syfte är att ge grundläggande kunskap om de olika förutsättningar vi har för ett välfungerande arbetsliv. Vi tittar på hur vår arbetsmiljö påverkar oss, t.e.x hur den fysiska, psykiska och organisatoriska arbetsmiljön underlättar eller försvårar vårt jobb under en arbetsdag och vilken betydelse detta har för välbefinnandet, motivationen och sammanhållningen vi känner på jobbet. Utöver arbetsmiljön reder vi också ut hur våra grundförutsättningar; att vi tillhör ett kön, att vi har en specifik etnicitet och en viss klassbakgrund kan vara tongivande för hur vi blir bemötta, hur vi bemöter andra samt vilket inflytande vi får i arbetslivet.

Medverkande

Susanna Nordström, lektor i socialpsykologi
Karin Kronberg, adjunkt i socialpsykologi

 

Praktisk information

Del 1, Lidköping:
7 februari kl. 13:00-16:00 på Röda Kvarn
eller 7 mars kl. 13:00-16:00 på Röda Kvarn

Del 2, Lidköping:
6 mars kl. 13:00-16:00 på Röda Kvarn
eller 10 april kl. 13:00-16:00 på Röda Kvarn

Övrigt

Ta gärna med en telefon eller dator till föreläsningarna. Under eftermiddagens gång bjuder vi på fika.

Kontakt

Anna Hendén
Koordinator
Lidköpings kommun
anna.henden@lidkoping.se
Telefon: 0510-770172

Susanna Nordström
Projektledare
Hållbart Arbetsliv i Skaraborg
Susanna.Nordstrom@his.se
Telefon: 0500-448260

Magnus Roos
Projektledare
Hållbart Arbetsliv i Skaraborg
Magnus.Roos@his.se
Telefon: 0500-448208