Öka ditt individuella välmående

Vi på Vård & Omsorg gör nu en extra satsning för en del av våra medarbetare inom äldreomsorgen. Du kommer att få stöd för att kunna förbättra din hälsa och ditt välmående och skapa förutsättningar för ett hållbart liv.

Projekt Hållbart Arbetsliv i Skaraborg

Hjo kommun deltar under perioden 2017 – 2019 i ett projekt tillsammans med Högskolan i Skövde. Den första aktiviteten i detta projekt startar hösten 2017. Totalt 30 medarbetare från äldreomsorgen kommer kunna delta i denna aktivitet som innebär att vi kommer att sätta upp påverkbara mål och kartlägga individernas upplevda välmående. Individen ska veckovis utföra övningar utifrån målsättningen för att påverka sitt välmående. Det kommer ske regelbunden uppföljning där du som individ får reflektera kring övningarnas effekt samt ta ställning till om man ska fortsätta med samma övning eller pröva nya övningar för att uppnå ditt mål. Insatsen kommer att utvärderas i relation till effekt på individuellt välmående dels genom subjektiva skattningsformulär samt dels genom objektiva mätningar av hjärtfrekvens.

Tillämpad positiv psykologi

Med hjälp av Tillämpad Positiv Psykologi (TPP) som är en metod med syfte att öka individuellt välmående. Metoden är utvecklad utifrån vetenskapliga studier och teorier angående vad som är av vikt för att en individ ska uppleva ett stabilt och långvarigt välmående.

Bra att veta

Projektet kommer att genomföras på arbetstid i Hjo. Mellan träffarna förväntas dock du som deltagare utföra övningar enligt upprättad handlingsplan på din fritid.

Vid första tillfället kommer varje enskild deltagare få mer detaljerad information om metod, upplägg, förväntningar, frivillighet, konfidentialitet, etiska riktlinjer, kontaktuppgifter etc.

Efter att de tilltänkta deltagarna fått mer information men innan insatsen påbörjas ska deltagaren skriva under ett samtyckesformulär. Om deltagaren inte samtycker, påbörjas ingen insats.

Program

Deltagarna kommer slumpmässigt att delas in i tre olika grupper och så här kommer insatserna se ut för de olika grupperna.

Gruppen Samtal kommer att få:

 1. Ha en hjärtfrekvensmätare på sig tre dagar innan processen startar och tre dagar efter.
 2. Utföra skattning av välbefinnande innan processen startar och efter.
 3. Ha sex stycken individuella samtal á 60 minuter med en coach.
 4. Upprätta en handlingsplan tillsammans med coach.
 5. Utföra övningar mellan samtalen med coachen.

Gruppen Mätning kommer att få:

 1. Ha en hjärtfrekvensmätare på sig tre dagar innan processen startar och tre dagar efter.
 2. Utföra skattning av välbefinnande innan processen startar och efter.
 3. Ha ett avslutande individuellt samtal med en coach efter processen.

Gruppen Webb kommer att få:

 1. Ha en hjärtfrekvensmätare på sig tre dagar innan processen startar och tre dagar efter.
 2. Utföra skattning av välbefinnande innan processen startar och efter.
 3. Upprätta handlingsplan och utvärdera denna via webb istället för via samtal med fysisk person.
 4. Utföra övningar 

Tidsplan

Insatsen kommer att genomföras i två perioder under hösten 2017. 

 • Period 1 startar v. 35 och slutar v. 42. 15 deltagare från Hjo
 • Period 2 startar v. 43 och slutar v. 50. 15 deltagare från Hjo

Veckan innan respektive period kommer en mätning att genomföras, en mätning kommer även ske i samband med sista träffen.

Målgrupp och ansökan

I projektet kommer 30 medarbetare från Vård & Omsorg i Hjo kommun att erbjudas att delta i ett åtta veckor långt program. Deltagare kommer att vara dag/kvällsarbetande kvinnor från Äldreomsorgen (undersköterskor, vårdbiträden). Deltagarna ska inte primärt vara i behov av annan behandlande (psykisk) insats. 

Du som är tillsvidareanställd och arbetar inom äldreomsorgen kan själv anmäla ditt intresse. Målsättningen är också att hela arbetsgrupper ska kunna ha möjlighet att delta i detta projekt.

Om det blir fler som anmäler sig än vad det finns platser kommer ett urval att göras av personalkonsult och områdeschefer.

Hjo kommun

Kontakt

Amanda Johansson
Koordinator
Hjo kommun
amanda.johansson@hjo.se
Telefon: 076-5417733

Susanna Nordström
Projektledare
Hållbart Arbetsliv i Skaraborg
Susanna.Nordstrom@his.se
Telefon: 0500-448260

Magnus Roos
Projektledare
Hållbart Arbetsliv i Skaraborg
Magnus.Roos@his.se
Telefon: 0500-448208