Innovation för en konkurrenskraftig region

Den 8 november bjuder Högskolan i Skövde in till en inspirations- och nätverksdag där innovation inom digital hälsa och företagande står i fokus. Under dagen kan du bl.a lyssna till Inera berätta om nationell kraftsamling för digitalisering av välfärden, ta del av Högskolans testmiljöer utvecklade för både industri och sjukvård, mingla i mässdelen, lyssna till paneldebatt och gå på valbara inspirationsföreläsningar. Välkomna!

Ehälsa Högskolan i Skövde inspirationsdag 

Digital hälsa i vård och omsorg

Målsättningen är att Sverige, år 2025, ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det ska bidra till ökad kvalité och en mer jämlik vård och omsorg. Är du nyfiken på vad det innebär för dig, eller hur du kan bidra? Du kanske sitter på nästa hälsoinnovation? Då är 8 november ett ypperligt tillfälle att tanka ny kunskap och knyta nya kontakter. 

Företagens utmaningar och möjligheter

Teknikutvecklingen och digitaliseringen går som på räls, men utmaningarna är många. Att digitalisera en verksamhet kräver ett systematiskt tillvägagångssätt, förändrat ledarskap och ett nytt sätt att tänka. Hur resonerar du? Hur tänker andra företag eller verksamheter i regionen? Sitter du på kompetens som kan bidra till utvecklingen? Den 8 november ges du möjlighet att träffa branschkollegor och ta del av den senaste forskningen på området. 

Bra att veta

Datum: 8 november.
Tid: 09.00-16.00, lunch och fika ingår.
Plats: Insikten, Gothia Science Park, Kanikegränd 3 B, Skövde.
Kostnad: Dagen är kostnadsfri.
Mässa: Vi erbjuder deltagande för företag, organisationer, forskare och studenter möjlighet att ställa ut i vår mässdel. Bokning av mässplats görs till Christine Mulder.
Miniföreläsning: Vill du hålla en kortare presentation under dagen i angränsade rum? Kontakta Christine Mulder

Program

Lokal: Insikten
09:00 Kaffe och smörgås
09:30 Prorektor Lena Mårtensson hälsar välkomna till innovationsdagen
09:45 Inledning 
Prefekt Mikael Wickelgren med projektledare Lotten Svensson och Catharina Gillsjö
10:00 Innovation för utveckling, Kristina Björkman, konceptutvecklare, IUS Innovation
10.30 Ny teknik i hälsans tjänst Dag Forsén, Ehälsosamordnare Ehälsonätverket i Östergötland
11:15 Nationell kraftsamling för digitalisering av välfärden Sofie Zetterström Vice Vd Inera, Avdelningschef marknad och kommunikation

10:30-11.10 Parallella sessioner

“Stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer"Marianne Gustafsson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen, Mariestad. Lokal: Spegeln.
"Hur studenter kan bidra till innovation och utveckling" Jonas Hedin, verksamhetsledare på Drivhuset, Skövde. Lokal: Vänern/Vättern
"Innovationsdrivande mötesmetoder" Benny Johansson, ägare till CoCreo AB, Skövde. Lokal: Gläntan

12:00 Lunchbuffé

Lokal: Insikten
13.00 Innovationsupphandling - behov uttrycks och lösningar utvecklas Jenny Engström, VD Dialogmakarna

13:00-13.40 Parallella sessioner:
"Identifiering av biomarkörer från storskalig biologisk data".
 Ida Emauelsson, forskningsassistent på Institutionen för biovetenskap, Högskolan i Skövde. Lokal: Spegeln
“Prova att gå i kundens skor". Ett projekt inom Vård och omsorg. Lena Andersson, utvecklingsledare och Cecilia Edqvist, samordnare, Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun. "Prova att gå i kundens skor", ett projekt inom Vård och Omsorg. Lokal: Vänern.
"Digital hemsjukvård för de allra sjukaste - redan idag". Fredrik Koffner, Co-founder och CCO berättar hur digital kommunikation, och trådlöst inhämtande av vitalparametrar, bedrivs med multisjuka sköra äldre redan idag. Lokal: Vättern.

13:45 Skapa systematik i arbetet med innovation Tomas Planstedt, Combitech 
14:15 Inspiration och erfarenheter från RISE projekt och fallstudier Malin Edlund Fransson och Ann-Sofie Mårtensson, RISE AB, Digital Health Lab
14:50 Från forskning till samhällsnytta Mats Rydehäll, chef avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation, Högskolan i Skövde
15:05 Fika
15:15 Paneldebatt 
med riksdagsledamöter från Skaraborgsbänken
15:55 Summering och avslut

Läs mer om våra föreläsare...

Målgrupp

Dagen vänder sig särskilt till små- och medelstora företag och till personer med anknytning till VGRs hälso- och sjukvård / kommunal vård och omsorg. Välkommen även till dig som inte arbetar inom dessa områden men är nyfiken på innovation och samverkan. 

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen