Föreläsare - Innovationsdagen

Under innovationsdagen kommer många spännande och inspirerande föreläsare. Här nedan presenteras föreläsarna närmare tillsammans med sin föreläsning för innovationsdagen.

Dag Forsén

"Ehälsosamordnare, Ehälsonätverket i Östergötland"

Föreläser kl. 10:30 med: Ny teknik i hälsans tjänst  

Dag kommer under sin föreläsning diskutera vilka nya utmaningar den nya tiden bär med sig. Vår ständiga omvälrdbevakning bär med sig nya möjligheter och även trender inom välfärdsteknik, vad är pågång inom denna bransch. 

Teknik för personer med funktionsnedsättningar är ett högst aktuellt ämne – hur kan ny teknik förenkla och förbättraindividens kommunikation? Vidare kommer dag ta upp vilka nyttoeffekter som påvisats och vilka av dessa som visat sig fungera bra. Automatiserings- och robottrenden bryter igenom de flesta branscher. Så även vården. Är det en hype eller bidrar digitalisering med verklig nytta inom branschen?

Sofie Zetterström

"Vice vd, Avdelningschef Marknad och kommunikation"

Föreläser kl. 11:15 med: Nationell kraftsamling för digitalisering av välfärden

Landsting och regioner har i snart 20 år samverkat kring digitala lösningar genom det samägda bolaget Inera. Inera utvecklar exempelvis gemensam infrastruktur för vården i Sverige och invånartjänsten 1177 Vårdguiden, som nästan alla svenskar använder och känner till.

Sedan ett drygt år tillbaka är även kommunerna ägare till Inera, och verksamheten ska breddas inom kommunernas ansvarsområden. Sofie Zetterström är vice vd för Inera och har arbetat i bolaget sedan starten 1999. Hon berättar om Ineras tjänster och hur planerna för framtiden ser ut.

Thomas Planstedt 

”Senior employee at Saabgroup, at Combitech sedan November 2015. Mer än 20 års erfarenhet av R&D upplvelse och innovation"

Föreläser kl. 13:45 med: Skapa systematik i arbetet med innovation

Varför är det viktigt med innovation? Och hur kan du arbeta effektivt med innovation? Tomas Planstedt, Combitech, delar med sig av strukturerade arbetssätt för innovationsarbete. Tomas ger tips och råd på hur du konkret kan arbeta.

– Innovation startar inte med en idé, det startar med att någon identifierar ett problem som behöver en lösning, säger han och gör klart att innovationsarbete kräver sina specifika processer och verktyg för att systematiseras:

– Innovationer karaktäriseras av en hög grad av osäkerhet och antaganden. Det innebär att du inte kan närma dig det arbetet med metoder och verktyg som är avsedda för att effektivt leverera enligt en fastställd kravspecifikation. Jag kommer att introducera ett systematiskt angreppssätt för att ta sig an innovationsarbetets utmärkande egenskaper.

 Malin Edlund Fransson och Ann-Sofie Mårtensson

"RISE AB, Digital Health Lab"

Föreläser 14:15 med: Inspiration och erfarenheter från RISE projekt och fallstudier 

RISE arbetar med ehälsa med många olika infallsvinklar. Vi ger här en inblick i några av våra pågående projekt inom området som bland annat Stockholm digital care, Hälsorörelsen mfl. Utmaningarna och möjligheterna med att införa välfärdsteknik och ehälsa  är många. Vi delar med oss av våra erfarenheter och framgångsfaktorer från vårt arbete med både SMEer och det offentliga.

Mats Rydehäll

"Chef för avdelningen för Forskningsstöd, Samverkan och Innovation på Högskolan i Skövde"

Föreläser kl. 14:50 med: Från forskning till samhällsnytta

Mats Rydehell är tillträdande chef för avdelningen för Forskningsstöd, Samverkan och Innovation på Högskolan i Skövde. Mats kommer närmast från Chalmers Tekniska Högskola, där han jobbat som innovationsrådgivare och styrkeområdesledare för Energiforskningen. Han är disputerad i subatomär fysik. Tidigare arbetat på SP, och på Energimyndigheten i Norge med ansvar för förnybar energi, affärsutveckling och internationella samarbetet. Grundade KanEnergi (konsultföretag) och jobbade med analyser och utvärderingar, internationalisering och affärsutveckling. Jobbat som rådgivare till flera europeiska företag. Forskning och innovation är frågor som hänger starkt samman och som engagerar Mats mycket.

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen