Om Skaraborgs Innovativa Miljöer

Skaraborgs innovativa miljöer 2020 är ett treårigt strukturfondsprojekt som syftar till stärka samverkan mellan forskning och innovation inom utvalda tematiska miljöer. Projektet involverar forskningsaktörer, näringsliv och offentliga aktörer och stärker samarbetet när det gäller virtuell simulering – ett område med internationell tillväxtpotential.

Genom projektet ska man öka tillgången till simulering, forskning och demonstratorer för i första hand små- och mellanstora företag, vilket i förlängningen skapar tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen. Projektet bygger på reella behov från näringslivet och den offentliga sektorn och ska stimulera nya innovativa lösningar.

Styrgruppen för Skaraborgs innovativa miljöer

Hanna Blomdahl (regionutvecklare, Västra Götalandsregionen)
Jörgen Thorn (sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus)
Jan Malmgren (Skaraborgs kommunalförbund)
Mattias Strand (lektor i datavetenskap, Högskolan i Skövde)
Ulf Dackemark (Gothia Science Park, Skövde)

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen  

 

Kontakt

Projektledare
Tarja Susi

Lektor i kognitionsvetenskap
Institutionen för informationsteknologi
tarja.susi@his.se
Telefon: 0500-448371