Ambulanssjukvård i virtuell miljö

En av testmiljöerna i projektet Skaraborgs innovativa miljöer 2020 är ett träningscenter för ambulanssjukvård. Här kan ambulanssjukvårdare utbildas i hela processen från mottagande av patient till överlämning vid mottagningsenhet. Allt sker på plats vid ambulanscentralen i Skövde; där finns simulatorer som skapar en verklig miljö med avancerad teknik, datorstyrda "patienter" som svarar på tilltal - och så klart ambulanser. En övning blir på så vis väldigt verklighetstrogen.

Ambulansträningscentret har byggts upp för att kunna rollspela scenarier i ett prehospitalt sammanhang. Med prehospitalt menas den vård som sker innan patienten anländer till vårdinrättningen. Att använda sig av medicinsk simulering och avancerade patientsimulatorer är inget nytt, men traditionellt så fokuserar man endast på det medicinska scenariot. Här har man möjlighet att även inkludera fler faktorer. Till exempel kan uppdraget utspela sig i okända och farliga miljöer. Deltagarna tränas även på att ta hänsyn till faktorer som transport och kommunikation med mottagningsenheten.

Varför ett ambulansträningscenter?

Genom vårt nära samarbete med ambulanssjukvårdens stödenhet så har vi möjlighet att ta fram och testa nya innovationer i en fungerande miljö. Detta är ett mycket viktigt steg för oss eftersom våra tidigare erfarenheter av den här sortens samarbete visat att den praktiska användbarheten av lösningar är viktig för våra partners. I ambulansmiljön får vi denna närhet till mottagarna och det inspirerar till nya innovationer och samarbeten hos både dem och oss. Det ger oss också möjlighet att demonstrera våra koncept för fler aktörer inom området på en betydligt högre nivå. Tack vare ambulansmiljön har vi kunnat bygga nätverk utanför vår normala sfär, vilket är en styrka i projektet. Vi får också mycket viktig draghjälp av ambulanssjukvården eftersom de på det här sättet har blivit mer engagerade i projektet. Vi ser fram emot många nya spännande aktiviteter på ambulansträningscentret.

Inkluderar alla faser

Projektets vision är att göra det möjligt att på virtuell väg träna på alla faser av prehospital sjukvård. Allt från medicinsk behandling till samarbete och kommunikation mellan olika aktörer. Träningscentret gör det möjligt att skapa och visualisera olika miljöer och situationer. Det finns också stöd för dokumentation och analys av övningarna.

Fem huvudmiljöer

Skiss som visar ambulansens träningscentrum.

Träningsmiljön består av fem delar: En fullutrustad ambulans, ett transportområde, ett scenrum där olika scenarier visualiseras på väggarna, ett observationsrum och ett kontrollrum. Under övningarna förflyttar sig deltagarna mellan rummen för att tränas i alla olika moment. Bilden ovan visar hur miljön är uppbyggd.

Ambulansdemonstratorn - samverkande partners:

Logotype Västra Götalandsregionen   Logotype Högskolan i Borås    

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen  Kontakt

Projektledare testmiljö Ambulansen
Per Backlund
Bitr.professor i datavetenskap
Institutionen för informationsteknologi
per.backlund@his.se
Telefon: 0500-448346