Ambulanssjukvård i virtuell miljö ger mersmak

På ambulansstationen i Skövde började man 2016 bygga upp en unik simuleringsmiljö för utbildning av personal. Två år senare har man utbildat 110 ambulanssjuksköterskor och inspirerat utvecklingen av simuleringsträning av prehospital sjukvård i Sverige. Nu, knappt ett halvår från projektavslut berättar projektledaren för testmiljön på ambulansen, Per Backlund Professor i informationsteknologi, om det senaste årets insatser och framtida idéer.

Ambulansen testmiljö simuleringsträning

Det är det EU-finansierade projektet Skaraborg innovativa miljöer och den tematiska miljön Virtual Health, med tyngd på digital hälsa, som ligger bakom träningscentret på Skövde Ambulansstation. Ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås.

Fem miljöer bildar Skaraborgs unika prehospitala simuleringsträning

Skillnaden på det prehospitala träningscentret i Skövde med andra i Sverige är att man haft som målsättning att inkludera så många olika delar av vårdprocessen som möjligt. En fullutrustad ambulans, ett transportområde, ett scenrum där olika scenarier visualiseras på väggarna, ett observationsrum och ett kontrollrum.
- Det är just det som gör centret unikt. säger Per och fortsätter. Vi har fått väldigt mycket positiv feedback från andra träningscenter och vi ser nu att andra inspirerats av vår miljö. Per fortsätter:
- Vi har också utvecklat ett digitalt bedömningsprotokoll för observatörerna. Det är viktigt att alla övningar bedöms på lika villkor eftersom syftet är att vi ska bli bättre på prehospital sjukvård i Sverige. Övningarna ska inte granska ambulanssjukvårdarnas individuella prestationer.    

Förbättrad körsimulering bidrar till ökad närvarokänsla

Under våren har man jobbat med att förbättra körsimuleringen för att göra den mer interaktiv och verklighetstrogen.
- Under projektets gång har vi sett att ju mer utvecklat ett moment blir, desto mer engagerad blir också personalen. Annars är det lätt att ”slarva” eftersom man vet att det ändå inte är på riktigt. I den förbättrade körsimuleringen måste ambulansföraren själv välja väg och ta hänsyn till att köra ekonomiskt och säkert. Den nya körsimuleringen har även medtrafikanter med olika beteenden, vilket gör att föraren även måste vara uppmärksamma på den delen av körningen under transport. Tar man sig fram på ett säkert och effektivt sätt i förhållande till övrig trafik? Då krävs det att man är närvarande. Säger Per. 

Simuleringsträning med andra blåljusenheter på önskelistan

Samarbetet med ambulansen och Högskolan i Borås har varit mycket gott och man tittar nu på möjliga samarbetsformer efter projektavslut. Projektet har varit mycket uppskattat av den deltagande ambulanspersonalen och det finns önskemål om liknande projekt där man inkluderar andra blåljusenheter. Eftersom det lyckligtvis sällan förekommer insatser i den här storleken är det svårt att få en fullt uppbyggd rutin mellan samtliga instanser. Simuleringsträning skulle rädda liv och dessutom stärka banden blåljusenheterna mellan.
-En annan möjlig fortsättning är att ytterligare vidareutveckla och införa ett arbetssätt inspirerat av våra projektresultat i ordinarie verksamhet. Vi arbetar tillsammans med representanter från ambulanssjukvården på en sådan ansökan säger Per. 

Packar ihop under hösten

Under hösten kommer Per och hans team medverka att börja summera projektet. Men träningscentret ska finnas kvar på ambulansstationen i Skövde.
- Ja, vi ska helt enkelt lösa alla öppna frågor och ställa iordning så att ambulansen kan ta över driften. Simuleringsträningarna kommer att fortsätta. Forskning genomförd i andra projekt visar att simuleringsträning ger ökade kunskaper och med tanke på den positiva responsen bör vi snarare jobba på att utveckla konceptet – än att se det som färdigt, avslutar Per.

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen  

 

Kontakt

Projektledare testmiljö Ambulansen
Per Backlund
Bitr.professor i datavetenskap
Institutionen för informationsteknologi
per.backlund@his.se
Telefon: 0500-448346