Nyfiken på vår Biomarkörsdemonstrator?

På Högskolan i Skövde bedriver vi forskning inom identifiering av nya biomarkörer från storskalig biologisk data som kan tillämpas för utveckling av bättre diagnostik, läkemedelsutveckling och miljöövervakning. Vi har kompetensen och erfarenheten att hjälpa er organisation att identifiera biomarkörerna som ni behöver inom samverkansprojektet Skaraborgs innovativa miljöer.

Data-mining av storskalig biologisk data

Biomarkörsdemonstratorn bygger på data-mining där metoder inom bioinformatik, statistik och matematik tillämpas, t.ex. olika klassificeringsmodeller och klustringsalgoritmer. Data-mining gör det möjligt att hitta kombinationer av variabler, samband och trender i stora datamängder.                    

Vi erbjuder

Inom projektet bedrivs ingen forskning, det vi erbjuder samverkande partners är tillgång till Högskolan i Skövdes kompetens och erfarenhet inom identifiering och validering av biomarkörer från storskalig biologisk data.  

Finansierad av EU

Biomarkörsdemonstratorn är finansierad av EU fram till 2019. Som samverkande företag hjälper vi er att analysera datan genom data-mining och ser om vi kan identifiera relevanta, stabila och mätbara biomarkörer för t.ex. diagnostik, läkemedelsutveckling eller individbaserad medicinering. 

Låter biomarkörsdemonstratorn intressant? Kontakta vår projektledare Ida Emanuelsson för att få veta mer. 

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen  

 

Kontakt

Projektledare testmiljö biomarkörer
Ida Emanuelsson 
Forskarassistent
Institutionen för biovetenskap
ida.emanuelsson@his.se
0500-448461