Lunchföreläsning: Identifierng av biomarkörer från storskalig biologisk data

Den senaste tiden har det skett en explosionsartad teknologisk utveckling inom Life Science området, vilket medfört att stora mängder biologisk data kan genereras på kort tid. Det finns idag ett stort intresse och höga förväntningar kring möjligheterna att upptäcka nya biomarkörer som kan användas för diagnostik, läkemedelsutveckling och individbaserad medicinering.

data-mining av biomarkörer

Välkommen till en föreläsning om hur vi på Högskolan i Skövde arbetar med att identifiera potentiella biomarkörer från storskalig biologisk data. Du får även veta mer om det EU-finansierade samverkansprojektet Skaraborgs Innovativa Miljöer.

Forskningscentrum i Systembiologi vid Högskolan i Skövde bedriver tvärvetenskaplig forskning med grund i datavetenskap och biologi och har unika kompetenser inom data-mining av biologisk data.

Datum: Onsdagen den 5 september 2018
Tid: Kl 12.15–13.00
Plats: Sahlgrenska Science Park, Medicinare gatan 8A entréplan (plan3).

Välkommen!