Talare

Här presenteras talarna på konferensen Hälsa och IT 9 november 2017

Lars Niklasson

Lars Niklasson, som har akademisk bakgrund inom datavetenskapen, är rektor för Högskolan i Skövde sedan den 1 januari 2017. Han disputerade 1996, vid University of Sheffield och blev professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde år 2000.

Lars Niklasson har även varit prorektor för Högskolan i Skövde under åren 2003-2013 och prorektor för Jönköping University 2013-2016. Han är född 1962, uppvuxen i Karlsborg och bor i idag i Skövde.

Petra Svedberg

Petra Svedberg, sjuksköterska och professor i omvårdnad vid akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad.

Hon har hälsa, hälsopromotion och delaktighet som sina främsta forskningsområden, speciellt för barn och unga samt för vuxna personer med psykisk ohälsa. Hon har en gedigen erfarenhet av deltagarbaserade forsknings- och designprocesser med barn och unga samt forskning kring implementering av digitala hälsoinnovationer i Hälso- och sjukvården.  

Jeanette Andersson

Jeanette Andersson är utvecklingsledare på Skaraborgs Kommunalförbund/Vårdsamverkan Skaraborg samt projektledare Mobil Närvård Skaraborg med uppdrag att implementera Mobil Närvård i Skaraborg, sammankallande och beredningsansvarig för Vårdsamverkan Skaraborg.

Om Mobil Närvård Skaraborg

Anders Sahlman

Anders Sahlman coachar forskare i presentationsteknik, dels på Vetenskap & Allmänhet, VA, och dels i egna företaget Melker Media. Han kombinerar verktyg och tekniker från sin erfarenhet som skådespelare och ståuppkomiker och står stadigt på en grund som civilingenjör i bioteknik. På VA projektleder han bland annat tävlingen Forskar Grand Prix och den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation.

Åsa Björk

Åsa Björk är innovationsprocessledare på Gothia Innovation AB, företaget som driver och utvecklar den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park i Skövde. Åsa ansvarar för den verksamheten i Gothia Innovation som handlar om att skapa ett innehåll i form av kompetensutvecklande nätverksaktiviteter och utvecklings- och innovationsstöd i Gothia Science Park. Målet med verksamheten är att öka tillväxten och konkurrenskraften i regionens företag genom att öka förmågan till utveckling och innovation hos såväl företagen som offentlig sektor och akademi samt erbjuda stöd för hållbara gemensamma utvecklings- och innovationsprojekt.

Mats Rydehell

Mats Rydehell är tillträdande chef för avdelningen för Forskningsstöd, Samverkan och Innovation på Högskolan i Skövde. Mats kommer närmast från Chalmers Tekniska Högskola, där han jobbat som innovationsrådgivare och styrkeområdesledare för Energiforskningen. Han är disputerad i subatomär fysik. Tidigare arbetat på SP, och på Energimyndigheten i Norge med ansvar för förnybar energi, affärsutveckling och internationella samarbetet. Grundade KanEnergi (konsultföretag) och jobbade med analyser och utvärderingar, internationalisering och affärsutveckling. Jobbat som rådgivare till flera europeiska företag. Forskning och innovation är frågor som hänger starkt samman och som engagerar Mats mycket.

Gustaf Cavalli

Vad finns det för hinder och möjligheter när man arbetar med att ta fram digitala lösningar inom välfärden? Hur tar man sig förbi projektstadiet och skapar en hållbar lösning utifrån användarnas behov? Detta kommer Gustaf att prata om utifrån sin åtta år långa erfarenhet med utvecklandet av Enbraplats som är ett digitalt anhörigstöd. Genom Enbraplats erbjuder ett flertal kommuner medborgare som är anhöriga: information, stödperson och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation. Kopplat till den digitala lösningen har under årens gång även ett koncept för implementering och spridning vuxit fram.

Gustaf Cavalli har en utbildningsbakgrund som webbutvecklare och har som egenföretagare arbetat med fibernätsbyggnad på landsbygden. Tillsammans med sin fru Maria, som var anhörig och arbetade inom socialtjänsten, är Gustaf medgrundare till www.enbraplats.se. Gustaf är även initiativtagare till True Challenge, ett nytt koncept att gå från medborgarnas behov till en färdig digital lösning. Detta är testat tillsammans med Helsingborgs stad. 

Ann-Charlotte Klarén

Ann-Charlotte är eSamordnare på Skaraborgskommunalförbund och jobbar med att utveckla och samordna digitaliseringsarbete inom kommunernas vård och omsorg (verksamheterna som arbetar utifrån bla SoL , LSS, HSL). Hon arbetar med VGregionens upphandlingsprojekt Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och Skaraborgs Hälsoteknikcentrum.

Maria Nilsson

Maria jobbar likt Ann-Charlotte som eSamordnare på Skaraborgskommunalförbund. Hon arbetar med att utveckla och samordna Skaraborgs kommuners digitaliseringsarbete och är projektledare för projektet Skaraborgs innovationssluss, ett projekt som med hjälp av idéer från medarbetarna i kommunerna bidrar till att kommunerna på bästa sätt möter framtidens utmaningar när det gäller välfärdsproduktion. I korthet; vi ska helt enkelt jobba smartare.

Erik Djäken

Erik Djäken, civilingenjör med innovativ medicinteknik i fokus, arbetar som projektledare inom Innovationsplattformen i VGR. Erik är till största delen engagerad i projekt om inkluderar företag, vård och akademi – här får nytta av sin starka förmåga att skapa värdefull samverkan mellan olika aktörer. Erik har lång erfarenhet av innovationsarbete inom hälso- och sjukvård och har under sin karriär medverkat i uppbyggnaden av Danderyds sjukhus Innovation, SLL Innovation (Stockholm läns landsting) och Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.

Lina Strand Backman

Lina Strand Backman, en civilingenjör som brinner för innovation och ledarskap, är ansvarig chef för verksamheten Innovationsplattformen inom Sveriges näst största offentliga arbetsgivare, Västra Götalandsregionen. Lina har en lång karriär inom det globala hygienbolaget Essity (f.d. SCA Hygiene Products) bakom sig, där hon bl a har arbetat med produktutveckling, projektledning, infört en ny innovationsprocess globalt, samt varit chef inom bolagets patentavdelning.

Lars Niklasson

Lars Niklasson

Petra Svedberg

Petra Svedberg

Jeanette Andersson

Jeanette Andersson

 

Anders Sahlman Anders Sahlman

 

Åsa Björk

Åsa Björk

 

Mats Rydehäll

Mats Rydehell

 

Gustav Cavalli

Gustaf Cavalli

Ann-Charlotte Klarén.

 

 Maria Nilsson

 

Erik Djäken
Erik Djäken

Lina Strand Backman

Lina Strand Backman