Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

Vår vision är en samverkansplattform där akademi, näringsliv och offentlig sektor kan mötas för att tillsammans arbeta med teknikutveckling som främjar och stödjer människors hälsa och välbefinnande.

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum ska stödja och leda arbete för innovation, forskning, utbildning och folkbildning inom hälso- och välfärdsteknik. Vi vill främja utveckling av kunskap, högkvalitativa tekniska lösningar, arbetsmetoder och tjänster genom processer för forskning, testning och innovation inom hälsa och IT. Detta vill vi göra tillsammans med andra aktörer, så som science parks, kommunala innovationsslussar, forskningsinstitut och andra testmiljöer inom hälsa och IT.

Vi tror på innovation genom samverkan med andra innovationsaktörer och kommer att erbjuda flera olika testmiljöer där företag och offentlig sektor tillsammans med oss kan utveckla nya produkter och tjänster.

Från forskning till innovation

Forskningen baseras på Högskolan i Skövdes styrkor inom till exempel omvårdnad, informationsteknologi, kognitionsvetenskap, serious gaming, ergonomisimulering samt media och berättande.

Forskningen kopplas till processer för innovation där vi framför allt fokuserar på testning av produkter och arbetsmetoder. Våra testmiljöer kommer att erbjuda såväl fysiska tester som simulerade i datormiljö. Vi undersöker också möjligheter och utmaningar genom att erbjuda ett tjänsteutbud med stöd för förädling av idéer och behov, kravutveckling, konceptutveckling, design samt planerar, genomför och utvärderar projekt.

Tre testmiljöer

Våra tre testmiljöer gör det möjligt att med hög kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt testa ny aktiv teknik.

Vi erbjuder en lokal fysisk miljö som finns här på Högskolan i Skövde, virtuella miljöer som stödjer experiment och demonstration med hjälp av simulering samt mobila miljöer för att öka tillgängligheten och möjligheten att testa under en längre tid för att till exempel ta del av behov och erfarenheter av aktiv teknik i hemmet.

För att nå bästa möjliga resultat är tanken att testmiljöerna ska vara sammankopplade.

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård

På Skaraborgs Hälsoteknikcentrum vill vi tillsammans med små och medelstora företag, offentlig sektor och föreningar öka möjligheten för människor att bevara och öka välbefinnande, trygghet, självbestämmande, integritet och kvarboende i hemmet.

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen  

 

Projektledare

Kontakt

Har du en idé? En produkt som kräver tester? Vill du testa en metod? Eller vill du bara veta mer? Välkommen att kontakta oss!
skaraborgs.halsoteknikcentrum@his.se