Breddad målgrupp i fokus under workshop för Posifon på Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, utvecklar nya tjänster för ökad välfärd. Skaraborgs Hälsoteknikcentrum (SHC) har under en tid haft dialog med Posifon kring deras gps-larm eftersom det finns en möjlighet till att breddad målgrupp.

Målgruppen för Posifons gps-larm är idag främst personer med demens och kognitiv funktionsnedsättning. För att få ett så tillförlitligt underlag som möjlighet bjöds representanter från branschen in. På plats fanns bl.a. demenssamordnare, Skaraborgs kommunalförbund, IT-utvecklare, biståndsbedömare och forskare.   

Aktiva seniorer ny målgrupp

Tillsammans gjordes en SWOT-analys utifrån begreppen delaktighet, trygghet, aktivitet, självbestämmande. Denna gång med mål­­­­gruppen aktiva seniorer. En av de medverkande under workshopen var Marie-Louise Welin, IT-utvecklare på sektor vård och omsorg på Skövde kommun.  

- Det var givande att få sitta och diskutera i den här gruppen och jag är positiv till SHCs funktion. Inom sektor vård och omsorg i Skövde kommun har vi använt Posifons produkter i snart ett år och är mycket nöjda. För att klara en ökande åldrande befolkning behöver vi fler hjälpmedel eftersom vi kommer bo kvar i hemmet längre. Då är det viktigt att man känner sig trygg. På det sättet är det också roligt att få vara med och bidra till företagets utveckling, säger Marie-Louise. 

Marie-Louise Welin, IT-utvecklare vid Skövde kommun medverkade under workshopen med Posifon.
Marie-Louise Welin, IT-utvecklare vid Skövde kommun medverkade under workshopen med Posifon.

I dagsläget använder sektor vård och omsorg i Skövde kommun Posifons gps-klocka på personer med kognitiv nedsättning som demens. Produkten infördes under första kvartalet 2018 efter testning och utvärdering, där både brukare och anhöriga medverkade. Men, nya innovativa produkter ställer en hel del krav på exempelvis mobilnätet. Brukare i glesbygden har inte samma förutsättningar som boende i städer. Ny teknik tvingar även personalen till nya arbetssätt, något som inte alltid är så lätt. 

- I Skövde kommun ställer vi om till nyckelfri vård och omsorg, avslutar Marie-Louise.

Resultat från workshop utvärderas

Nu ska SHC analysera och utvärdera de tankar och idéer som framkom under workshopen. Allt sammanställs sedan av SHC i en rapport. Resultatet redovisas  för Posifon som sedan kan använda denna rapport  i sin fortsatta dialog med kommuner om  aktiva seniorer som  en ny målgrupp för Posifons larm.  Rapporten beräknar SHC överlämna till Posifon under januari 2019. 

 

För mer information, kontakta:

Kontakt

Tematisk ledare Virtual Health
Projektledare Skaraborgs Hälsoteknikcentrum
Catharina Gillsjö
Institutionen för hälsa och lärande
Lektor i omvårdnad
E-post: catharina.gillsjo@his.se
Telefon: 0500-448458