Framtida vårdprodukter diskuterades i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

Den 3 april genomförde Skaraborgs Hälosteknikcentrum (SHC) en workshop med fokus på produktanalys för företaget Innovation Partners AB. Ett företag med två, i Sverige unika produkter som kommer att underlätta för både vårdtagare och vårdgivare; en portabel toalett och en portabel tvättenhet.

Demoshowerpants-Liberty-Pansy-InnovationPartnersABKyoko Jansson VD Innovation Partners demonstrerar produkterna. Den portabla tvättenheten och den portabla toaletten. 

För Innovation Partners VD Kyoko Jansson spelade veckans möte stor roll eftersom man nu gavs möjlighet att diskutera produkterna med representanter från vård- och omsorgssektorn. Med under dagen var representanter från; Tibro kommun socialtjänst, KYs utbildning Värdfärdsteknologi för undersköterskor, VGRs Innovationsplattform, Skaraborgs Kommunalförbunds Innovationssluss och en professor i företagsekonomi från Högskolan i Skövde.

Dagen inleddes med en presentation av Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, därefter presenterades företaget Innovation Partners AB som gav en demonstration av produkterna varefter samtliga 13 medverkande genomförde en omfattande produktanalys för att identifiera styrkor och svagheter.

Ökad förståelse för den svenska modellen

-Den här typen av workshop är ovärderlig för Innovation Partners AB som behöver förstå hur den svenska vård och omsorgen fungerar när det kommer till aspekter som etik, juridik, ekonomi, miljö och sociokulturellt sammanhang. Likaså vilka rutiner och processer som gäller för inköp av nya innovativa hjälpmedel ute i kommunerna, säger Catharina Gillsjö Projektledare för Skaraborgs Hälsoteknikcentrum.

Japan ligger långt framme när det gäller hälsoinnovationer och det är just där som den portabla toaletten (Liberty Himawari) och portabla tvättenheten (Liberty Pansy) är utvecklade och finns att köpa. Det betyder dock inte att produkterna är redo för den svenska marknaden och de förutsättningar som gäller här.

”Toalett” skapade debatt

Den portabla toaletten, som kan fungera som ett komplement till vuxenblöja i Sverige är en kontroversiell produkt som väckte stor diskussion bland de medverkande. Direkta fördelar som förbättrad hygien och ökat självbestämmande identifierades, men risk för ökat sängläge och att den ansågs opersonlig lyftes som nackdelar.
-Därför var det viktigt att vi hade exempelvis undersköterskor på plats för att ge Innovation Partners AB input kring hur de arbetar med sina patienter och hur man skulle kunna dra nytta av ett sådant hjälpmedel i Sverige.

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum ger råd om nästa steg

-Nu ska vi sammanställa resultatet av workshopen och diskutera planeringen framåt tillsammans med Innovation Partners AB. Efter CE-märkning, som beräknas vara klar i maj, planeras test av produkterna på Skaraborgs Hälsoteknikcentrum. Utlåtandet från testerna kommer hjälpa Innovation Partners AB avgöra om produkterna är redo för introduktion i Sverige. Säger Catharina Gillsjö.

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum är ett delprojekt inom Skaraborgs Innovativa Miljöer. Projektets mål är att minska avståndet mellan forskning och innovation.

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum söker dig som kanske sitter på en framtida hälsoinnovation och vill ha hjälp att komma vidare. 

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen