Skaraborgs Hälsoteknikcentrum bjuder in till öppet hus

Tid: 2019-01-18 10:00 - 17:00 Plats: Hus A, 4 våning, Högskolevägen, Skövde.

Välkommen att besöka SHC för presentation av oss. Skaraborgs Hälsoteknikcentrum är en facilitator för samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Dessutom är det en testmiljö där metoder, tjänster och produkter testas och utvärderas på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt.

Du som företagare kan få stöd i att utveckla och testa din affärsmodell och produkt med närvaro av målgrupp samt expertis inom området. För dig som arbetar inom vård och omsorg kan SHC vara ett stöd vid test och utvärdering av produkter, metoder och tjänster innan implementering i verksamhet. I SHC kan du som äldre person bekanta dig med dagens teknikstöd samt delta i utveckling och testning av digitala hållbara lösningar tillsammans med företag och personal inom vård och omsorg. Öppet hus riktar sig också till dig som är studerande, lärare, forskare eller verksam i annan organisation och har intresse för digital hälsa.

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum (SHC) är ett delprojekt i den tematiska miljön Virtual Health i projektet Skaraborgs Innovativa Miljöer, 2020. I SHC finns ett innovationsrum och en tillgänglighetsanpassad lägenhet för aktiviteter såsom workshops med samverkande aktörer.

SHC

Under dagen ger vi korta presentationer av SHC varje timma med start kl 10 i innovationsrummet A408 och därefter visas testlägenheten. Vi kommer att presentera de metoder, verktyg och den teknik som vi använder. Tekniker till stöd i vård och omsorg kommer också att visas och det kommer att finnas möjlighet att testa äldredräkten. 

Innovationsrådgivaren Richard Andersson kommer att presentera metoden BMC, vilket är ett av de verktyg som vi använder i workshops med företag och organisationer. Dessutom ges tillfälle att bekanta sig med projektet BaltSe@nioR, ett projekt med fokus på att utveckla en god inom- och utomhusmiljö för äldre. SHC är en samverkansarena även för detta projekt. 

Ingen anmälan krävs – det är bara att komma!

Välkommen!

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen  

 

 

Kontakt

Tematisk ledare Virtual Health
Projektledare Skaraborgs Hälsoteknikcentrum
Catharina Gillsjö
Institutionen för hälsa och lärande
Lektor i omvårdnad
E-post: catharina.gillsjo@his.se
Telefon: 0500-448458