Virtual Engineering

Den tematiska miljön "Virtual Engineering" inom projektet Skaraborgs Innovativa miljöer syftar till att utveckla en demonstrationsmiljö i vilken nya idéer och forskningsresultat kan omsättas till praktik. Miljön tar sin utgångspunkt i användandet av virtuella modeller och simuleringar för att demonstrera innovationer och testa nya produkter och processer redan på idéstadiet.

Ökad konkurrenskraft i regionen

Samverkan mellan näringsliv och akademi ses av många vara nyckeln till att Sverige ska klara av de förändringar som krävs för att möta industrins utmaningar. Inom projektet för Skaraborgs innovativa miljöer skapar vi, i samverkan med näringslivet demonstratorer (en fysisk eller virtuell prototyp) som visar det praktiska värdet av ett forskningsresultat till små- och medelstora företag. Det hoppas vi bidrar till utvecklingen av nya konkurrenskraftiga produkter som kan nå marknaden och på så sätt stärka vår industri och regionens konkurrenskraft. 

Våra demonstratorer

Vi har hittills utvecklat 17 demonstratorer inom projektet, här kan du läsa mer om några av dem.

Läs mer om våra genomförda workshops och events

 

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden