Förberedelser inför operation

Ett effektivt patientflöde inom sjukvården skulle bidra till att vi kan behandla fler patienter. Min demonstrator visar hur man genom simulering och optimering kan åstadkomma just detta; inför, under och efter en operation.

Förberedelser inför operation Enrique Ruiz Zúñiga Högskolan i Skövde

Genom att ge systemet rätt förutsättningar, såsom behov av extra operationssal, förberedning inför operation, bemanning och så vidare levereras det effektivaste tillvägagångssättet.  

- Enrique Ruiz Zúñiga