Förstärkt verklighet ger råd vid olycksplats

Min demonstrator visar hur förstärkt verklighet kan underlätta vid nödsituationer genom att tillhandahålla visuell information till den som är först på plats vid en olycka eller ett sjukdomsfall.

Förstärkt verklighet ger råd på olycksplats av Raquel Quesada Diaz Högskolan i Skövde

Vilken vård behövs och hur ska ges till dess att ambulans är på plats? Det kan min demonstrator visa. Informationen visas i en smartphone eller i ett par smarta glasögon och styrs dynamiskt baserat på den mest effektiva hjälpen för den skadade eller plötsligt sjuka individen.

- Raquel Quesada Diaz