Förstärkt verklighet underlättar vid livsmedelsinköp

Personer med allergi eller överkänslighet spenderar mycket tid på att läsa innehållsförteckningar.

Förstärkt verklighet underlättar vid livsmedelsinköp av  Oscar Danielsson Högskolan i Skövde

Texten kan dessutom vara mycket svårläst, speciellt om man har en synnedsättning. Min demonstrator visar hur man genom förstärkt verklighet kan hjälpa personer att snabbt och enkelt kan ta till sig relevant information endast genom att hålla i en produkt. 

- Oscar Danielsson