Människa-robot-samarbete under operation

Inom sjukvården har robotar fått stor uppmärksamhet, från kirurgiprocesser med automatiserade och fjärrstyrda robotar, till vård med humanoida och sociala robotar.

Människa-robot-samarbete under operation av Patrik Gustavsson Högskolan i Skövde

Min demonstrator visar möjliga människa-robot applikationer inom sjukvård. Demonstratorn ger möjlighet att arbeta tillsammans med en robot genom att prata, göra gester eller leda roboten för att slutföra arbetsuppgifter.

- Patrik Gustavsson