Optimerad bemanning genom simulering

Genom förstärkt verklighet visas effektiviteten av en viss bemanning samtidigt som den ger förslag på förbättring. Min demonstrator visar en fiktiv vårdavdelning som behöver bemannas på effektivast sätt för att nå målen med patientgenomströmning.

Optimerad-bemanning-genom-simulering-Ingemar-Karlsson Högskolan i Skövde

Demonstratorn använder sig av teknikerna simulering kombinerat med optimering för att ta fram systemets egenskaper och maximera patientgenomströmningen.

- Ingemar Karlsson