Ny demonstrator: En robot som anpassar sig efter människan i produktionen

En kollaborativ robot – vad är det egentligen? Och vad kan man använda den till? Det frågade vi Niklas Land, som under våren byggt upp en testmiljö på ASSAR där han demonstrerar hur nära samarbetet kan bli mellan människa och robot i framtiden.

I den fysiska utvecklingsmiljön för ASSAR Industrial Innovation Arena har Niklas Land byggt upp en demonstrator, en typ av testmiljö, som visar hur en kollaborativ robot fungerar i praktiken tillsammans med en människa vid monteringsarbete. 

Niklas Land är forskarassistent på Högskolan i Skövde och har nyss tagit examen från magisterprogrammet Industriell Systemteknik. I sitt examensarbete har han bland annat undersökt intresset och förväntningarna hos bilindustrin i Skövde när det gäller införandet av kollaborativa robotar på industrigolvet.

Vad är en kollaborativ robot?

– För att förklara begreppet kollaborativ robot får man nog först jämföra dem med de robotar som finns i industrin idag. Idag används nästan uteslutande klassiska industrirobotar med kraftiga skyddsbarriärer på ett strikt avgränsat område. En kollaborativ robot kräver däremot inga skyddsbarriärer utan tar hänsyn till människans rörelser och till och med anpassar sig till människan i produktionen, säger Niklas Land.

Läs mer om framtagandet av demonstratorn på ASSARs hemsida.