Våra Demonstratorer

En demonstrator visar hur forskning kan tillämpas rent praktiskt genom att  kombinera nya ideeér med forskningsresultat. Man använder virtuella modeller och simuleringar för att demonstrera innovationer för testa nya produkter och processer redan på idéstadiet. En demonstrator kan användas för att underlätta kommunikation och visualisera idéer, för att undersöka olika lösningar och för att upptäcka brister och fallgropar. En viktig användning är också att sprida forskningsresultat till små- och medelstora företag för att bidra till utvecklingen av nya konkurrenskraftiga produkter som kan nå marknaden.

Kontakt

Tematisk ledare Virtual Engineering
Anna Syberfeldt
Professor i produktionsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap
anna.syberfeldt@his.se
Telefon: 0500-448577